ab pozvanka web

Výstava predstavuje výber z dvoch autorových fotografických cyklov, ktoré sa diametrálne odlišujú námetom, spôsobom práce i zvoleným prístupom, napriek tomu sú výstižným zrkadlom autorovej tvorby.

edgar and flamingos wwwDomésticas vznikal v rámci obmedzeného časového úseku počas dvoch mesiacov autorovho štipendijného pobytu v Brazílii v roku 2007. Andrej Balco sa rozhodol zviditeľniť „neviditeľnú" aj keď početnú skupinu ľudí - domácich sluhov, preskúmať fenomén domácej práce, v latinskej Amerike bežne rozšírený.

Oslovoval príslušníkov strednej a vyššej strednej triedy, vytváral minimalistické portréty pánov a ich sluhov, fotografoval ich spoločne v domácom prostredí ich nadštandardných príbytkov. Vytvorené zábery komponoval do triptychov, ale aj početnejších súborov, v ktorých porovnáva podoby a prostredia, naznačuje vzťahy medzi sluhom a pánom, konfrontuje dva spôsoby existencie v jednom svete na jednom mieste.

bratislava 2003 wwwČiernobiely cyklus Miesta, vzniká priebežne na celom území Slovenska, do dnešných dní. Zachytáva genia loci rôznych, často nenápadných, obyčajných, niekedy bizarne pôsobiacich "miest" našej krajiny, na ktorých akoby zastal čas, inokedy naopak nesú viditeľné znaky súčasnosti."Miesta" sa stávajú scénou, dejiskom nenápadných situácií, ktoré v spojení s konkrétnym priestorom získavajú nový, často bizarný charakter, bez toho aby stratili niečo zo svojej autenticity. V porovnaní s Domésticas zvolil autor odlišný prístup práce – nearanžuje, neovplyvňuje, nenadväzuje vzťahy. Prevzal úlohu nenápadného pozorovateľa, pripraveného zachytiť realitu v rozhodujúcom momente, kedy je všetko na svojom mieste, tak ako má byť.

Andrej Balco (1973) absolvoval v roku 2010 Inštitút tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave, dva roky predtým ukončil štúdium sociálnej práce na Fakulte sociálnych vecí Trnavskej univerzity v Trnave. Žije v Pezinku.

Vo svojej tvorbe sa dlhodobo venuje dokumentárnej, sociálnej, portrétnej a divadelnej fotografii.
Je členom agentúr Choise Images, Anzenberger Agency a Sputnik Photos.

Získal viacero ocenení na Czech Press Photo, Mio Photo Awards v Japonsku, FRAME, 2006, 2007, IPRN grant, 2006, Fresh M.I.L.K. V roku 2009 získal špeciálnu cenu na Grand Prix festivalu v Lodži.

St znak s logom a podporou 2