hloznik26. 11. 2009 – 22. 1. 2010
Mestský dom Čadca
kurátor: Milan Mazúr

Ferdinand Hložník (1921-2006) významný slovenský maliar sa narodil vo Svederníku. V rokoch 1942 – 1946 študoval na oddelení kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého, Dezidera Millyho a Maximiliána Schurmanna. Na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov sa venoval pedagogickej činnosti ako profesor kreslenia na gymnáziu v Jure a neskôr na reálnom gymnáziu v Bratislave, v tomto období sa systematicky začína zaujímať o ilustráciu. Ilustroval učebnice, knihy a pedagogické pomôcky.


hloznik1V Kysuckej galérii komisár výstavy Milan Mazúr predstaví kolekciu tridsiatich troch olejomalieb z obdobia 60. a 70. rokov minulého storočia, pochádzajúce z majetku rodiny Hložníkovcov. Vo svojej maliarskej tvorbe z tohto obdobia sa Ferdinand Hložník často vracia do svojho rodiska na svedernícke polia a pastviny, navštevuje okolie Váhu, ale i Oravu a Kysuce. Spoločne s bratom Vincentom Hložníkom (1919-1997) často absolvoval kresliarske cesty po Slovensku. Doménou umeleckej činnosti Ferdinanda Hložníka boli krajinomaľby, za ktoré získal v roku 1967 Cenu Cypriána Majerníka.

fh1mFerdinand Hložník samostatne vystavoval od roku 1962 výberom z tvorby v Plzni a na spoločných výstavách od roku 1946 so Spolkom C. Majerníka. V roku 1965 vystavoval na Bienále v Sao Paolo, v Neapoli, Ríme a o rok neskôr v Mexiku, Švédsku a Taliansku. Neskôr, až do deväťdesiatych rokov sa Ferdinand Hložník pravidelne zúčastňoval kolektívnych výstav. V Kysuckej galérii naposledy samostatne vystavoval v roku 1984.