zem slovensko4. 9. – 12. 10. 2009
Kurátor: Pavol Muška
Kaštieľ Oščadnica

Členovia Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska prezentujú verejnosti svoju tvorbu pravidelne každé dva roky v galériách najmä stredného Slovenska na výstave Zem Slovensko.
V roku 2009 je to v poradí IX. ročník takejto prehliadky. Podobných výstav sa doteraz uskutočnilo dvadsať.

Vystavené diela sú obrazom aktuálnej tvorby štyridsiatich dvoch autorov, zväčša nie staršej ako tri roky, v oblasti maľby, plastiky, grafiky, textilu, inštalácie, fotografie.
Výtvarné diela sú vyjadrením pocitov autorov, ich poznania vychádzajúceho zo skúseností, života, ktorým žijú, ktorý plynie okolo nich. Názov výstavy Zem Slovensko i samotná výstava, by mali byť priestorom pre odpovede na mnohé otázky. Výtvarné umenie je jedným z prejavov človeka, ktorý vie odpovedať na základné otázky nášho bytia. Je svojbytným, samonosným prejavom, má rôzne formy a podoby. Aj na tejto výstave sa prezentuje táto rozmanitosť, ktorá je čarom a zároveň i prekliatím skupinových výstav. Poetická nálada jedného dvoch diel a vzápätí farebné gejzíry ďalších obrazov. Drobnokresba a detail jedného diela, aby následne na druhom diele prevládla jednoduchosť, úspornosť. Lapidárnosť a ľahké pochopenie jedného diela v kontraste s iným dielom, ktorého existencia je založená na premýšľaní.
Krajiny v podobe abstraktných kompozícií na nás vplývajú svojou expresivitou, farebnosťou, členením kompozície sú protipólom krajín v ktorých prevláda vizuálna čitateľnosť . Druhá častá téma výstavy podoba ženy, len potvrdzuje, že tento motív nebude nikdy vyčerpaný. Rôznorodosť vystavených diel svedčí o bohatej dispozícií vystavujúcich umelcov.

akad. maliar Pavol Muška
predseda ZVUSS