waldek9Mestský dom Čadca,
kurátor: Zuzana Sýkorová

Výstava je prvou autorovou samostatnou na Slovensku – predstavuje výber približne 60.-tich diel z jeho komornejšie orientovanej tvorby posledného desaťročia, ktorej sa systematicky venuje od začiatku 90-tych rokov.

hodvab201Vystavený súbor malieb na hodvábe Júlie Zelenej bol vytvorený v posledných dvoch rokoch. Autorka si výrazové možnosti tejto prastarej, pôvodom orientálnej techniky, až donedávna v našom prostredí málo rozšírenej, spočiatku overovala na ňou vyhotovených (navrhovaných) odevných kreáciách a odevných doplnkoch (šatky, kravaty) či interiérových textíliách (dekoratívne vankúše). Pre realizáciu svojich maliarskych kompozícií si Júlia Zelená zvolila nanajvýš ušľachtilú matériu, ktorou je prírodný hodváb.