velicka2Koncepcia výstavy: Zuzana Sýkorová a autor
Mestský dom Čadca

Jaroslav Velička sa fotografii systematicky venuje viac ako dve desaťročia. Popri dokumentárnej a vedeckej fotografii postupne rozšíril svoj záujem o ďalšie žánre. Prioritným, dlhodobo napĺňaným zámerom autora je vytváranie akejsi pestrofarebnej mozaiky tvoriacej v celistvosti konkrétny, čo najúplnejší pravdivý obraz prírody rodného kraja.

Najnovšia autorská výstava Jaroslava Veličku nazvaná Pod krídlami vtákov, ponúka výber farebných veľkoformátových fotografií kysuckej krajiny trochu inak ako ju poznáme. Je pomerne rôznorodým súborom odhaľujúcim viaceré naznačené cesty možného výtvarného smerovania v časovom rozpätí jedného desaťročia, stretnutím dvoch nosných tém jeho fotografickej tvorby.

Hlboké zblíženie s Kysuckou krajinou a jej následné pochopenie, mu dovoľuje vidieť a zvečniť tie jej podoby, ktoré náhodní návštevníci vidieť nemôžu. Krajinu zobrazuje v jej večnosti i premenlivosti, virtuózne prekonávajúc kompozičné neprajnosti terénu, povyšujúc zdanlivú vizuálnu chudobu na nečakané bohatstvo. Podlieha fascinácii hraničných javov atmosféry, blízke sú mu momenty premien, prelínania ročných období. Z vtáčej perspektívy objektívom zachytáva bohaté ornamentálne vzory súvislej štruktúry lesných porastov, zároveň vníma i zriedkavo obohacujúce zásahy človeka, odkrývajúce plasticitu, posilňujúce kontrasty a rozmanitosť krajiny. Práca so svetlom, ktoré sa stáva dôležitým výrazovým prostriedkom je príbuzná barokovému poňatiu využitia svetla v maľbe i v architektúre. Rovnocennú úlohu zohráva expresívna, i keď reálna žiarivá farebnosť širokej škály, bez následných autorských zásahov a farebných manipulácii.

V súbežne rozvíjanej téme Vtáctva, fotografii orientovanej spočiatku prísne realisticky dospel v oslobodení sa od popisnosti a v pripravenosti k výtvarnému experimentu azda najďalej. Vzácne i menej vzácne druhy vtákov zobrazuje vo fázach letu, meniac ich na dynamické farebné škvrny - znaky – vizuálne presvedčivé stvárnenie pohybu.

Ich protipólom sú naopak konkrétne vtáčie kompozície, zachytené v protisvetle, ostrou líniou s detailne dekoratívne vykreslenými pierkami zachytené v podivných tanečných pózach.