Dňa 10. 4. 2016 sa na výstavisku FLORIA v Kroměříži konala vernisáž diel, ktoré vznikli v rámci medzinárodného sochárskeho sympózia. Sympózium bolo súčasťou 3. ročníka Celoštátnej predajnej výstavy poľovníctva, rybárstva a včelárstva. Počas týždňa od 4. 4. bolo možné vidieť pri práci vynikajúcich sochárov z Čiech, Poľska a Slovenska. Čechy zastupovali Boris Jirků, Igor Kitzberger so synom Kristiánom, Poľsko zastupoval Marcin Rzasa, Slovensko reprezentoval Juraj Čutek a Ondrej 4. Zimka. V rámci sympózia boli vytvorené kvalitné sochárske diela, ktoré obohatia priestory výstaviska. Témou bolo poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo. Kysucká galéria v Oščadnici má tradíciu v realizovaní sochárskych sympózií, na ktorých sa v minulosti predstavilo množstvo profesionálnych výtvarníkov. Mnohé diela, ktoré vznikli, dodnes tvoria súčasť historického parku, kde galéria sídli.

Igor Kitzberger sa narodil v Novom Jičíne. Rozhodnutie stať sa sochárom sa zrodilo v dielni jeho otca Václava, ktorý vybudoval v Rožnove pod Radhoštem významnú kováčsku dielňu. Študoval v Turnově, obor umelecký kováč, neskôr študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, obor sochárstvo. Realizoval insígnie pre rektorát Ostravskej univerzity a dve fakulty, zdravotne sociálnu a filozofickú. Plastiky vytvára z bronzu a ocele, ale počas tohto týždňa bolo možné vidieť aj jeho prácu s drevom. Na sympóziu vytvoril sochu s názvom Rybári, kde veľryba vynárajúca sa z mora zachytáva aj nič netušiacich rybárov.

Syn Igora Kitzbergera Kristián vytvoril v rámci sympózia sochu Veľké ryby požierajúce malé ryby, ktorej význam nie je potrebné v dnešnej dobe predstavovať. Absolvoval obor umelecký kováč v Turnově. V súčasnosti je študentom odboru sochárstvo na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe.

Marcin Rząsa sa narodil v Zakopanom. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Krakove, tiež v Bratislave v dielni Jozefa Jankoviča. V rámci sympózia vytvoril sochu Bez názvu. V jeho tvorbe je poznateľný jedinečný štýl drevených figúrok. Svojim sochám nerád dáva názvy, čím diváka núti zapojiť vlastnú fantáziu. Figúry sú často typizované a mení sa len horná časť hlavy. Dáva tým dôraz na usporiadanie myšlienok a pokoj mysle človeka.

Juraj Čutek sa narodil v Žiline. Študoval v Bratislave pod vedením prof. Korkoša , neskôr na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Tvorí v Bratislave. K jeho obľúbeným témam patrí aj hudba, hudobníci a rozličné hudobné nástroje. Pri svojej práci využíva rôzne druhy materiálov. V rámci sympózia vytvoril sochu s názvom Zubáč, ktorá sa s určitosťou stane vzácnym marketingovým predmetom výstaviska FLORIA. Juraj Čutek namaľoval na plutvu ryby logo výstaviska.

Ondrej 4 Zimka sa narodil v Bratislave. Študoval na Škole úžitkového výtvarníctva a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Výrazný vplyv na jeho tvorbu má aj sochár Andrej Rudavský, pod jeho vedením začínal realizovať svoje prvé sochy. Ondrej 4. žije striedavo v Bratislave a v Turzovke na Kysuciach. Témami jeho tvorby sú venuše, bezstarostní jazdci, dedinka v údolí. Venuje sa aj tvorbe funkčných objektov. Od roku 1998 tvorí s Martinom Palom a Stanislavom Kičom v spoločnom sochárskom ateliéri Tri kamene v Stupave. V rámci sympózia vytvoril sochu s názvom Kozoroh.

Boris Jirku sa narodil v Zlíne. Absolvoval Strednú umeleckú školu priemyselnú v Uherskom Hradišti, neskôr študoval v Prahe. V súčasnosti pôsobí v Ústave umenia a dizajnu na Západočeskej univerzite v Plzni, tiež na Fakulte výtvarných umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici, kde je garantom magisterského programu klasické média. Medzi veci, bez ktorých sa nezaobíde sú Zlín a Valašsko, odkiaľ pochádza, čierny klobúk, ktorý si priviezol z trhu v Ekvádore a kvalitné červené víno. Na tomto sympóziu vytvoril sochu s názvom Kráľ Kyklopov požierajúci rybu.

Čo týchto autorov spája? Záujem o ženské telo, dobré víno a láska ku kraju, kde sa narodili, alebo kde žijú a rôzne potvory.

Dagmar Matiašková Ferencová

Igor Kitzberger, Rybári

Juraj Čutek, Zubáč

Ondrej 4. Zimka, Kozoroh

Boris Jirku, Kráľ Kyklopov požierajúci rybu

Kristián Kitzberger, Veľké ryby požierajúce malé ryby

Marcin Rząsa, Bez názvu