socharske sympoziumKysucká galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy:

Fotografií z priebehu sochárskeho sympózia a slávnostné ukončenie medzinárodného sochárskeho sympózia za účasti sochárov: Jaroslava Gaňu, Jozefa Mundiera, Mareka Ryboňa, Katarzyny Fober, Katarzyny Szarek a Gregorza Majchrowskeho, v rámci projektu „Spoznajme sa umením"

Číslo projektu: PL-SK/ZA/IPP/II/095

vernisáž výstavy: 27. 9. 2012 o 15.00 hod. kaštieľ Oščadnica

kurátor výstavy: Mgr. Paulína Buchová

Výstava je realizovaná v Kysuckej galérii v Oščadnici vo výstavných priestoroch, kde si návštevníci môžu prezrieť vystavené fotografie z priebehu sochárskeho sympózia zúčastnených sochárov z Poľska a zo Slovenska. Slovensko zastupovali akademickí sochári: Jaroslav Gaňa, Jozef Mundier a Marek Ryboň. Z Poľska sa sympózia zúčastnili: Katarzyna Fober, Katarzyna Szarek a Gregorz Majchrowski. Hotové sochárske diela si návštevníci môžu pozrieť v priľahlom lesoparku Kysuckej galérie ako stálu expozície sochárskych diel. Priebeh sympózia fotili fotografka: Ľubica Podoláková a fotograf: Marián Hruška.

12
33

Kysucká galéria pripravila pre školu Podstawowu im Pawla Heczki w Zamarskach v priestoroch školy Podstawowej v Zamarskach výstavu fotografií z medzinárodného sochárskeho sympózia. Výstava bola realizovaná v priestoroch školy Podstawowej v Zamarskach v Poľsku vo výstavných priestoroch spomínanej školy, kde si návštevníci – študenti, žiaci, učitelia, rodičia, mohli prezrieť vystavené fotografie z priebehu sochárskeho sympózia zúčastnených sochárov z Poľska a zo Slovenska. Súčasťou výstavy bola tiež distribúcia propagačných materiálov skladačky a katalógu vydaných v rámci projektu, slúžiacich na propagáciu Kysuckej galérie ako aj cezhraničného partnera- školy Podstawowej v Zamarskach Súčasťou výstavy bol tiež propagačný materiál v podobe plagátu, informačnej tabule a vlajok Slovenska, Poľska a Európskej únie, slúžiaci na propagáciu a publicitu projektu a slúžiacich tiež na implementáciu projektu „Spoznajme sa umením“.

osadeniemKysucká galéria v Oščadnici v rámci Mikroprojektu s názvom: Spoznajme sa umením, pripravuje v dňoch 14.5.-23.5.2012 Medzinárodné sochárske sympózium

V rámci projektu „SPOZNAJME SA UMENÍM" sa uskutočnilo sochárske sympózium, a teraz môžeme návštevníkom sprístupniť diela domácich i zahraničných autorov prostredníctvom stálej exteriérovej expozície plastík ktoré boli osadené a nainštalované do lesoparku Kysuckej galérie v Oščadnici.

Pre mnohých je kontakt s výtvarným dielom v parku, či na ulici nepoznaným zážitkom, prinášajúcim nové pocity. Takéto možnosti stretnutia sa s výtvarnými dielami v exteriéri lesoparku obohacuje kultúrne dianie a pomáha tak budovať vzťah k umeniu a zároveň kultivuje estetické cítenie diváka. Sochy zo sochárskeho sympózia v prepojení s okolitým prostredím vytvárajú jedinečné kompozície a navodzujú neopakovateľnú atmosféru – obohacujú neopakovateľný kolorit lesoparku.

V mesiaci september bude záverečné sprístupnenie a odhalenie realizovaných sôch v parku prostredníctvom slávnostnej vernisáže.


2n3n
6n3n