sympozium1park

(zľava) Grzegorz Matusik (PL), Ivan Matoušek (ČR), Jozef Mundier (SR), Ondrej 4. (Zimka) (SR) (v popredí)

sympozium2matusik2
matusik3matusik1
sympozium3zimka1
zimka2zimka4
sympozium10sympozium13
sympozium5matousek1
matousek3sympozium16
sympozium6mundier2
mundier3mundier1
sympozium9sympozium12

Keď forma nasleduje funkciu...

Lavička, odpočívadlo, ležadlo... nestrannému pozorovateľovi s priemerne rozvinutou predstavivosťou by sa mohlo zdať, že tohtoročná zadaná téma je príliš úzko spätá s úžitkovou funkciou (ktorá sa skôr v ojedinelých prípadoch zdarne snúbi s umeleckými kvalitami diela, bez toho aby ich potláčala), je príliš imperatívna, obmedzujúca, navádzajúca k niečomu predvídateľnému, až banálnemu.

Diela vytvorené štyrmi sochármi počas 6. ročníka Medzinárodného sochárskeho sympózia Oščadnica 2007 dokazujú, že opak je pravdou, a že hoci v duchu funkcionalistického hesla „forma (väčšinou) nasleduje funkciu" kedysi tak ako aj dnes, nemusí to byť nasledovanie otrocké ale naopak slobodné a radostné, s občasnou zmenou poradia nasledovania (niekedy nie je celkom jasné, kto koho nasleduje).

Grzegorz Matusik (PL) vytvoril svoju Kompozíciu XXI prienikom čistých geometrických tvarov doplnených guľou. Strohú geometriu podčiarknutú ostrou farebnosťou červenej a žltej, zvýraznenú dokonale hladkým povrchom, narušil hravým naklonením obrysu štvorca.

Zrejme pod vplyvom genia loci neďaleko ležiaceho močiara vznikla Nessie (kedysi pôvodná obyvateľka jazera Loch Ness) Ivana Matouška (ČR). Subtílne telo vodnej príšerky nežne skláňajúcej dlhý krk k svojmu mláďaťu kontrastuje s povrchom ponechaným vo svojej surovosti nechávajúcim vyznieť farbu a textúru dreva.

Spoločníčka Jozefa Mundiera (SR) vyniká čistotou a eleganciou designovo cíteného tvaru, zvýrazneného nenásilným spojením dvoch základných prírodných materiálov – kameňa a dreva, ponechaných bez výraznejšieho zásahu vo svojich vlastných farbách a štruktúrach.

Odvážne proporcie, nadhľad, slobodomyseľná farebnosť Bezstarostného jazdca prezrádzajú vyhranený rukopis Ondreja 4. (Zimku) (SR). Dominantne pôsobiaca vertikálne komponovaná plastika s intenzívnou červenou polychrómiou úspešne upútava pozornosť prichádzajúcich , lákajúc k návšteve lesoparku.