Na začiatku druhého tisícročia v galérii znovuožila myšlienka - nadviazať na tvorivé pobyty umelcov v parku oščadnického kaštieľa, ktoré tu v minulosti (presnejšie v osemdesiatych rokoch minulého storočia) prebiehali a prirodzeným spôsobom tak prispievali k oživeniu výtvarného života parku i samotnej Oščadnice. Inšpiratívne, meditatívne prostredie lesoparku s mnohými vzácnymi drevinami, ležiace v blízkosti močiara sa zdá byť predurčené na realizáciu sochárskych sympózií, javí sa ideálnym miestom symbiózy výtvarného umenia a prírody.Vychádzajúc z polohy lokality, ležiacej v blízkosti poľských i českých hraníc sme sa pri kreovaní podoby sympózia rozhodli prizývať k účasti umelcov troch susediacich krajín Slovenska, Česka a Poľska. Prvý ročník Medzinárodného sochárskeho sympózia sa uskutočnil v roku 2001, odkedy sa s prestávkou v roku 2003 koná pravidelne každý rok. Vytvorené sochárske diela sa stávajú integrálnou súčasťou lesoparku a svojou prítomnosťou obohacujú i niektoré verejné exteriérové priestory Oščadnice. Pozvoľne vznikajúca (ne)stála expozícia plastík v parku kaštieľa už zo svojej podstaty nemá ambíciu byť definitívnou, jej podoba sa v priebehu desaťročí prirodzeným spôsobom obmieňa. Sochárske diela vytvorené prevažne z prírodných materiálov vystavené náročným klimatickým podmienkam prostredia podliehajú neodvratnému procesu zániku, aby mohli byť nahradené inými...