Kysucká galéria, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, slávnostne otvára zrekonštruovaný kaštieľ v Oščadnici.
Prostredie oščadnického lesoparku s kaštieľom je priestorom, kde sa stretáva história so súčasným umením. Budova kaštieľa, národná kultúrna pamiatka, je ojedinelou stavbou tohto druhu architektúry v prostredí Horných Kysúc.
Kaštieľ je situovaný na začiatku obce Oščadnica, vzdialený autom 10 minút od centra mesta Čadca a iba 5 minút z centra mesta Krásno nad Kysucou.

Kysucká galéria v Oščadnici, vznikla v roku 1981, v minulom roku oslávila 40. výročie svojho založenia. Počas obdobia svojej existencie sa stala súčasťou siete 17 regionálnych galérií Slovenska a zaradila sa k už etablovaným kultúrnym inštitúciám v regióne Kysúc, kde je jedinou inštitúciou svojho typu, zameranou na prezentáciu profesionálneho výtvarného umenia. Jej poslaním je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a odborne spracovávať diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu jednotlivých historických období a súčasnosti, s prihliadnutím na územnú pôsobnosť v regióne Kysuce. Tie sprístupňovať verejnosti a využívať vo verejnom záujme. Vo svojom zbierkovom fonde spravuje viac ako 3000 zbierkových predmetov. Ročne pripraví okolo piatich výstavných projektov, okrem toho ponúka návštevníkom tri stále expozície.


Vznik Kysuckej galérie


Myšlienka založenia galérie rezonovala už od roku 1973, kedy JUDr. Anton Blaha, rodák z Čadce, ktorý v tom období pôsobil v Bratislave prišiel s myšlienkou založenia galérie v regióne Kysúc. Dvanásti výtvarní umelci, rodáci a priatelia Kysúc v roku 1975 usporiadali výstavu „Pozdrav umelcov rodnému kraju“ a 66 diel venovali ako základ galérie mestu Čadca. Spoluzakladateľmi galérie Kysuckej galérie sa stali: Stanislav Biroš, Miroslav Cipár, Anton Čutek, Milan Greguš, František Hübel, Vojtech Ihriský, Milan Mravec, Pavol Muška, František Ondro, Milan Paštéka, Jozef Sušienka, Ondrej Zimka. Diela dočasne (viac ako 5 rokov) spravovalo Kysucké múzeum v Čadci. Schválenie a účinnosť Kysuckej galérie v Oščadnici sa datuje od 1. januára 1981. Prvá výstava bola verejnosti sprístupnená 27. novembra 1981 v novo-zrekonštruovaných priestoroch oščadnického kaštieľa, ktoré boli jej jediným sídlom do roku 1992. V roku 1992 získala galéria nové výstavné priestory v Mestskom dome v Čadci, kde do roku 2011 sídlilo aj jej vedenie a administratíva. Od 1. apríla 2002 je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Komplexná rekonštrukcia

Žilinský samosprávny kraj začal s kompletnou modernizáciou budovy v rámci cezhraničného projektu hradeného z európskych finančných zdrojov už v roku 2020. Po rekonštrukcii interiéru, výmeny strechy, bola v roku 2022 realizovaná obnova fasády a dobudovanie kanalizačnej prípojky.

Modernizácia kaštieľa bola súčasťou projektu ,,Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane,“ ktorý bol financovaný v rámci programu Interreg V-A Slovensko – Česko. Cezhraničným partnerom je Moravskosliezky kraj.
Celkové náklady na komplexnú modernizáciu prekročili milión eur. V rámci projektu renovácie kaštieľa boli vytvorené nové výstavné priestory v podkroví kaštieľa, bola vymenená strecha, vybudovalo sa schodisko do podkrovia, zrenovovali sa hygienické zariadenia a vymenili sa rozvody vody a kúrenia. Z východnej strany budovy bola pristavená terasa, bol vytvorený nový bezbariérový vstup do priestorov kaštieľa.
K štyridsiatemu výročiu vzniku dostala galéria nový reprezentatívny vzhľad a je skutočným klenotom nášho regiónu v krásnom prostredí lesoparku, ktorý je miestom oddychu a obľúbeným cieľom nielen návštevníkov galérie.
28. septembra 2022 Vás srdečne pozývame na slávnostné otvorenie galérie po rekonštrukcii, ktoré sa uskutoční v priestoroch kaštieľa a lesoparku. Pripomenieme si jubileum galérie, súčasťou programu bude vernisáž novej stálej expozície Lumen nature a vernisáž výstavy Bez názvu súčasného slovenského výtvarného umelca Mareka Ormandíka.

 
Kysucká galéria v Oščadnici

 

 

 

 

 

Vedúci partner:     Žilinský samosprávny kraj

Hlavný cezhraničný partner: Moravskoslezský kraj

Dňa 10.92019  bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi Riadiacim orgánom ( Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava) a Žilinským samosprávnym krajom ako vedúcim partnerom.

Celkové oprávnené výdavky za ŽSK: 3 228 152,27 €

EFRR (85%): 2 743929,42 €

Štátny rozpočet (10%) : 322 815,22

ŽSK (5%) : 161 407,63 € (spolufinancovanie)

V rámci projektu sa bude rekonštruovať  kaštieľ v Oščadnici, ktorý patrí Kysuckej galérii; 

Ďalej  sa v rámci projektu zrekonštruuje, obnoví a zlepší povrchy vozoviek ciest II. a III. triedy vedúcich k NKP v rámci 5 historických regiónov kraja:

Rekonštrukcia cestných úsekov sa zrealizuje v celkovej dĺžke 17,996 km

  • Turiec:

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2132 v k.ú. Sklabiňa, Blatnica, Folkušová, Mošovce v km 8,240 – 9,571, 21,082 – 23,933, 28,524 – 29,754;

  • Kysuce

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 v k.ú. Nová Bystrica v km 18,354 – 20,526;

  • Horné Považie

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/507 v k.ú. Kotešová, Svederník v km 201,744 – 202,555 a v km 202,636 - 204,141; 

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2099 v k.ú. Žilina v km 9,536 – 10,103

  • Liptov

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/537 v k.ú. Pribylina v km 8,600 – 9,783 
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2216 v k.ú. Lipt. Teplá v km 0,000 – 0,838 
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2353 v k.ú. Bukovina v km 1,200 – 2,008

  • Orava

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2247 v k.ú. Vyšný Kubín, Osádka, Malatiná v km 1,100 – 1,813, 6,887 – 9,189
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2301 v k.ú. Zuberec v km 0,875 – 1,560 a 3,560 – 4,560

Lesopark Kysuckej galérie v Oščadnici sa aj tento rok stal súčasťou celoslovenského podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý bude prebiehať v dňoch 9. – 11. októbra 2020 - v netradičnom termíne aj v netradičnom formáte.

Vzhľadom na súčasnú situáciu okolo pandémie COVID-19, rovnako aj z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie budovy kaštieľa, sme sa rozhodli sprístupniť lokalitu lesoparku KG spolu s (Ne)stálou expozíciou exteriérovej plastiky  tento rok svojim návštevníkom ONLINE.

V rámci VOPZ 2020 budú predstavené mnohé verejné i súkromné parky, záhrady, ovocné sady, ukážkové prírodné záhrady, arboréta alebo botanické záhrady, ktoré sú niečím zaujímavé – svojou históriou, nevšedným príbehom, záhradným dizajnom, ekologickým prístupom či zbierkou rozmanitej zelene.

Tento rok sa do podujatia zapojilo vyše 60  lokalít z celého Slovenska. Organizátori podujatia rešpektujú obavy mnohých vlastníkov a správcov jednotlivých lokalít ale aj návštevníkov, a preto sa viaceré lokality, medzi nimi aj lesopark Kysuckej galérie predstavia len formou  ONLINE prezentácií cez hlavné stránky podujatia, ako aj cez svoju vlastnú stránku.

Na stránke podujatia www.vopz.sk nájdete zoznam lokalít, ktoré môžete v rámci Víkendu navštíviť a tiež upozornenie, ak sa treba na návštevu prihlásiť vopred alebo či je lokalita prezentovaná v podujatí len ONLINE formou.

Hlavným organizátorom podujatia je Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Natálie Milanovej, ministra životného prostredia SR  p. Jána Budaja

https://youtu.be/gbqiqgwZITU