akcelerator banner

Vážení návštevníci,

z dôvodu REKONŠTRUKCIE interiéru kaštieľa je galéria na dobu neurčitú ZATVORENÁ.

 

Tešíme sa na stretnutie v nových výstavných priestoroch.

 

 

ZSK ISSUU wide 1000