Napriek prebiehajúcej rekonštrukcii budovy kaštieľa je lesopark so svojou stálo (Ne)stálou expozíciou exteriérovej plastiky pre verejnosť prístupný.

Vystavujúci autori:      Peter Bartoš, Radim Blaho, Peter Daniš, Štefan Kocka, Filip Kůrka,

                                Jozef Srna, Pavol Stručka,

Kurátor:                      Vladislav Zabel

Organizátor:               Kysucká galéria v Oščadnici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Trvanie:                      30. 7.  – 2. 8. 2020, 6. 8. – 9. 8. 2020

Miesto konania:         lesopark pri kaštieli, Oščadnica 13,02301 Oščadnica

                                GPS súradnice 49° 25' 22, 141° 50' 27, 466" E, www.kysuckagaleria.sk

 

Napriek prebiehajúcej rekonštrukcii kaštieľa Kysucká galéria ponúka aj toto leto možnosť tvorivého pobytu pre profesionálnych výtvarníkov, tento- krát vo voľnejšej organizačnej forme - Otvorenom maliarskom plenéri, ktorý bude prebiehať v krajine, v širšom okolí Kysuckej galérie. Pozvaní sú prevažne umelci, ktorí v minulosti spolupracovali s KG. Plenér nie je striktne časovo ohraničený, každý autor sa „zdrží“ podľa svojich časových a technických možností, k dispozícii sú dva termíny, počas ktorých budú môcť autori spracovať krajinu ľubovoľnou technikou vo zvolenom formáte.

Kto má záujem, môže priamo pozorovať proces vzniku umeleckého diela, dozvedieť sa o ňom viac priamo od jeho autora, alebo sa rozhodne pridať a vyskúšať si maľbu v plenéri pod vedením zúčastnených umelcov.

V prípade záujmu prosíme vopred sa ohlásiť na t. č.: 041 433 21 66

Pavol Stručka (ČR), Filip Kůrka (ČR),  Klaudia Kosziba (SR),

František Demeter (SR), Peter Daniš (SR), Jozef Srna (SR)

 

 23. 7.  - 27. 7. 2018

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu

 

Medzinárodné (Česko - Slovenské) maliarske sympózium pod názvom 1918/ ̶ 2018 (rozdeľovník, spojovník naznačuje dejinnú situáciu medzi oboma krajinami), si kladie za úlohu pri príležitosti stého výročia vzniku 1. spoločnej Československej republiky retrospektívne zamyslenie nad obdobím existencie spoločného štátu, s dôrazom na Genia loci regiónu Kysúc, ktorý sa vždy nachádzal na pomedzí hraníc - nakoľko ho tieto oddeľovali, alebo práve naopak pôsobil spomínaný región ako spojovník medzi oboma tak príbuznými národmi. Účastníkmi sympózia sú maliari z Česka i Slovenska, niektorí z nich sa síce narodili na území jedného štátu, ale žijú a tvoria na území toho druhého. Umelci budú priamo na mieste reagovať na to spoločné, alebo naopak to jedinečné v oboch národoch. Technicky ani ideovo zadaná téma sympózia nemá nijako obmedzovať, ale skôr inšpirovať. Cieľom sympózia je poskytnúť priestor na tvorivý dialóg počas piatich dní pobytu. Výsledky sympózia budú s časovým odstupom prezentované formou výstavy a sprievodnej publikácie verejnosti.

Súčasťou podujatia bude v dňoch 25. - 26. 7. 2018, v popoludňajších hodinách Otvorený ateliér pre verejnosť. Kto má záujem, môže priamo pozorovať proces vzniku umeleckého diela, dozvedieť sa o ňom viac priamo od jeho autora, alebo sa rozhodne pridať a vyskúšať si maľbu v plenéri pod vedením zúčastnených umelcov.

 

Srdečne Vás pozývame na výstavu, ktorá sa uskutoční  9. 6. 2018 (v sobotu) v lesoparku KG. Výstava spojená s piknikom potrvá od 13.00h do 16.00h.

Vystavujúci autori: žiaci a študenti ZUŠ M. R. Štefánika Čadca a jej elokovaných pracovísk: ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov, ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec a ZŠ s MŠ Oščadnica - Nižný koniec

V prípade nepriaznivého počasia sa výstava uskutoční 17. 6. 2018.