Priestor podkrovia Kysuckej galérie v ôsmy septembrový večer zaplnili „priesvitnými sochami“ Július Fujak (el. klavír) s hudobnými hosťami koncertu - gitaristami Petrom Varso Varsavikom (el. gitara) a Ondrejom Veselým (ak. Gitara).
Fujak predstavil svoj posledný album zväčša akuzmatickej hudby TRANSPARENT SCULPTURES, dielo vydané renomovaným vydavateľstvom Hevhetia (2022/23).
Bravúrna prezentácia ukážok s osobnou výpoveďou autora zaujala a odkryla mnohé špecifiká a zaujímavosti hudobných experimentov na albume ale aj ich medzi-žánrové a historické súvislosti.

Július Fujak koncert TS v KG

 

Prof. PhDr. Július Fujak PhD. je skladateľ experimentálnej hudby a hudobník, hudobný estetik a vysokoškolský pedagóg, organizátor nekonvenčných hudobných, umeleckých a vedeckých podujatí. Pôsobí v Ústave manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, kde sa zaoberá problematikou nezávislej kultúry, umenia a semiotikou hudby. Koncertoval vo viacerých krajinách Európy a v USA, je autorom mnohých intermediálno-hudobných titulov a odborných publikácii vydaných u nás i v zahraničí. Profesor Július Fujak sa stal jednou z Osobností Kysúc za rok 2022.

Transparent Sculptures 8.9.2023

 

P.Varso Varsavik a OndrejVesely

Július Fujak TS 8.9.2023