Základom  expozície LUMEN NATURE (prirodzené svetlo) sú diela zo záveru 19. a prvého desaťročia 20. st. ktoré vznikli na území Slovenska, alebo v širšom stredoeurópskom priestore a ich spoločným menovateľom je dôraz ich autorov na prácu so svetlom. Luministické tendencie boli regionálnou odpoveďou na Impresionizmus, ktorý sa od 70. rokov 19. st. šíril Európou. Umelci tvoriaci na našom území prijímali nový smer sprostredkovane, s istým oneskorením, cez diela iných umelcov a prispôsobovali ho vlastným možnostiam. Pracovali najmä so svetlom, impresionistickú techniku farebných vibrujúcich škvŕn vo svojej tvorbe neaplikovali. Ladislav Mednyanszky prišiel s novým poňatím dokončenosti obrazu, ktoré začalo spadať do kompetencie autora. V našich podmienkach priniesol novú koncepciu krajinomaľby, v ktorej prestalo byť dôležité komponovať krajinu ako obraz, rovnako zaujímavým, plnohodnotným námetom sa stal nezvyklý výsek, fragment prírody, detail, dôležitým zachytenie nálady a optického dojmu.  Prevažná väčšina vystavených diel je verejnosti prezentovaná vôbec po prvý krát.

Anton Blaha, JUDr., CSc., právnik, advokát, publicista, spisovateľ, filantrop, zberateľ a znalec výtvarného umenia, bol spoločne s dvanástimi výtvarnými umelcami, rodákmi a priateľmi Kysúc v roku 1975 iniciátorom myšlienky vzniku Kysuckej galérie. Myšlienka nadobudla konkrétnu podobu v roku 1981, kedy bola galéria otvorená pre verejnosť. JUDr. Anton Blaha spolu s manželkou darovali konvolút diel galérii v minulosti už dva krát, pri jej okrúhlych výročiach v roku 2001 a v roku 2016.