Stála expozícia v skratke prezentuje tvorbu dvanástich autorov, ktorí stáli pri vzniku Kysuckej galérie prostredníctvom kľúčových diel ich tvorby, nachádzajúcich sa v zbierkach inštitúcie. Boli to: Stanislav Biroš, Miroslav Cipár, Anton Čutek, Milan Greguš, František Hübel, Vojtech Ihriský, Milan Mravec, Pavol Muška, František Ondro, Milan Paštéka, Jozef Sušienka, Ondrej Zimka. Napriek  rozdielnosti pováh, generačným rozdielom, odlišným výtvarným názorom, všetci spoločne aj vďaka organizačným schopnostiam JUDr. Antona Blahu usporiadali v roku 1975 prvú spoločnú  výstavu pod názvom „Pozdrav umelcov rodnému kraju“ a 66 vystavených diel darovali ako základinu budúcej galérie.

 

Pri výbere bol kladený dôraz na diela získané v najnovších akvizíciách, prípadne tie, ktoré boli verejnosti menej často prezentované. Po prvý - krát sú vystavené originály, z historického hľadiska kľúčových dokumentov a artefaktov, akou je darovacia listina, v ktorej sa výtvarníci zaväzujú darovať svoje diela, rovnako aj originál plagátu a katalóg k prvej výstave usporiadanej v roku 1975, nazvanej Pozdrav umelcov rodnému kraju.

Väčší prezentačný priestor bude ponechaný vždy jednému autorovi, ktorý sa bude v časovom intervale jedného roku obmieňať.

 

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu