Kysucká galéria v Oščadnici vznikla v roku 1981 z iniciatívy rodákov a priateľov Kysúc – JUDr. Antona Blahu a dvanástich výtvarných umelcov ( Stanislav Biroš, Miroslav Cipár, Anton Čutek, Milan Greguš, František Hübel, Vojtech Ihriský, Milan Mravec, Pavol Muška, František Ondro, Milan Paštéka, Jozef Sušienka, Ondrej Zimka), ktorí v roku 1975 usporiadali výstavu „Pozdrav umelcov rodnému kraju“ a 66 diel venovali ako základ galérie. Od začiatku svojej činnosti buduje zbierkový fond, ktorého základom sa stal spomínaný súbor diel venovaný najmä kysuckými výtvarníkmi. Významným akvizičným činom bolo zakúpenie pozostalosti Františka Hűbla. Najnovším prírastkom väčšieho rozsahu sa stal dar JUDr. Antona Blahu a manželky, venovaný pri príležitosti 20. výročia založenia galérie.

Prvé expozície boli sprístupnené 27. 11. 1981v kaštieli, ktorý je s priľahlým lesoparkom evidovaný ako národná kultúrna pamiatka v CHKO. Kysucká galéria je galériou s regionálnou pôsobnosťou. Jej poslaním je budovanie, evidencia a ochrana zbierkového fondu. K hlavným úlohám patrí výstavná, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná činnosť, popri ktorej organizuje Medzinárodné sochárske sympóziá, na ktoré prizýva umelcov zo zahraničia a vzniknuté diela sa stávajú súčasťou lesoparku kaštieľa. V októbri 2014 bola na prvom poschodí kaštieľa sprístupnená stála expozícia diel Františka Hübela. Na prízemí prebiehajú krátkodobé výstavy súčasného slovenského i zahraničného umenia.