1. podlažie:

12. XII. 2017 -

28. II. 2018

Pod povrchom - Výstava študentských prác Katedry maľby Fakulty výtvarných umení

Akadémie umení v Banskej Bystrici

1. III. - 29. IV. Jaroslav Gaňa - Babie leto
10. V. - 1. VII. Ateliér maliarskej prípravy reštaurátorov VŠVU  Bratislava

12. VII. -

9. IX.

Jozef Srna

13. IX. -

31. X.

Genius loci 1918 / - 2018, výsledky medzinárodného maliarskeho sympózia

8. XI. 2018-

31. I. 2019

Pavol Stručka - Premeny. Časť prvá
   


2. podlažie:

František Hübel

Stála expozícia

 

ZMENA VYHRADENÁ!