1. podlažie:

9. XII. 2016 -

28. II. 2017

"35"Výber ( z akvizícií a reštaurovaných zbierkových predmetov2006 - 2016)
9. III. - 5. V. Miroslava Kučišová - maľba
19. V. - 2. VII. Noemi Ráczová - ilustrácia
13. VII. - 10. IX. Peter Daniš - maľba
22. IX. - 30. XI. Jozef Sušienka - plastika

7. XII. 2017-

28. 2. 2018

Jaroslav Gaňa - plastika
   


2. podlažie:

František Hübel

stála expozícia

 

ZMENA VYHRADENÁ!