1. podlažie:

12. XII. 2017 - 28. II. 2018

Pod povrchom - Výstava študentských prác Katedry maľby Fakulty výtvarných umení

Akadémie umení v Banskej Bystrici

1. III. - 29. IV.

Jaroslav Gaňa - Babie leto

10. V. - 1. VII.

Ateliér maliarskej prípravy reštaurátorov VŠVU  Bratislava

13. VII. - 9. IX.

Jozef Srna - Príbeh svetla

14. IX. - 31. X.

Genius loci 1918 / - 2018, výsledky medzinárodného maliarskeho sympózia

28. IX. - 29.X.

Martin Baláž - Uzavretá spoločnosť

 

8. XI. 2018- 31. I. 2019

 Pavol Stručka - Premeny. Časť prvá


2. podlažie:

František Hübel

Stála expozícia

 

ZMENA VYHRADENÁ!