1. podlažie:

16. XII. 2019 -

31. 1. 2020

OBRAZ, Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora Ľudovíta Hološku

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

13. II. - 19. IV.

Jozef Srna st. - (ZNÁMY) NEZNÁMY

7. V. - 5.VII. Nana Furya
13. VII. - 13.IX. Beáta Gerbocová
24. IX. - 22. XI. Paulína Rypáková
3. XII. - 31. I. Jozef Mundier
 

 

 


2. podlažie:

Dvanásti

Stála expozícia

 

ZMENA VYHRADENÁ