Vedúci partner:     Žilinský samosprávny kraj

Hlavný cezhraničný partner: Moravskoslezský kraj

Dňa 10.92019  bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi Riadiacim orgánom ( Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava) a Žilinským samosprávnym krajom ako vedúcim partnerom.

Celkové oprávnené výdavky za ŽSK: 3 228 152,27 €

EFRR (85%): 2 743929,42 €

Štátny rozpočet (10%) : 322 815,22

ŽSK (5%) : 161 407,63 € (spolufinancovanie)

V rámci projektu sa bude rekonštruovať  kaštieľ v Oščadnici, ktorý patrí Kysuckej galérii; 

Ďalej  sa v rámci projektu zrekonštruuje, obnoví a zlepší povrchy vozoviek ciest II. a III. triedy vedúcich k NKP v rámci 5 historických regiónov kraja:

Rekonštrukcia cestných úsekov sa zrealizuje v celkovej dĺžke 17,996 km

  • Turiec:

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2132 v k.ú. Sklabiňa, Blatnica, Folkušová, Mošovce v km 8,240 – 9,571, 21,082 – 23,933, 28,524 – 29,754;

  • Kysuce

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 v k.ú. Nová Bystrica v km 18,354 – 20,526;

  • Horné Považie

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/507 v k.ú. Kotešová, Svederník v km 201,744 – 202,555 a v km 202,636 - 204,141; 

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2099 v k.ú. Žilina v km 9,536 – 10,103

  • Liptov

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/537 v k.ú. Pribylina v km 8,600 – 9,783 
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2216 v k.ú. Lipt. Teplá v km 0,000 – 0,838 
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2353 v k.ú. Bukovina v km 1,200 – 2,008

  • Orava

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2247 v k.ú. Vyšný Kubín, Osádka, Malatiná v km 1,100 – 1,813, 6,887 – 9,189
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2301 v k.ú. Zuberec v km 0,875 – 1,560 a 3,560 – 4,560

Lesopark Kysuckej galérie v Oščadnici sa aj tento rok stal súčasťou celoslovenského podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý bude prebiehať v dňoch 9. – 11. októbra 2020 - v netradičnom termíne aj v netradičnom formáte.

Vzhľadom na súčasnú situáciu okolo pandémie COVID-19, rovnako aj z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie budovy kaštieľa, sme sa rozhodli sprístupniť lokalitu lesoparku KG spolu s (Ne)stálou expozíciou exteriérovej plastiky  tento rok svojim návštevníkom ONLINE.

V rámci VOPZ 2020 budú predstavené mnohé verejné i súkromné parky, záhrady, ovocné sady, ukážkové prírodné záhrady, arboréta alebo botanické záhrady, ktoré sú niečím zaujímavé – svojou históriou, nevšedným príbehom, záhradným dizajnom, ekologickým prístupom či zbierkou rozmanitej zelene.

Tento rok sa do podujatia zapojilo vyše 60  lokalít z celého Slovenska. Organizátori podujatia rešpektujú obavy mnohých vlastníkov a správcov jednotlivých lokalít ale aj návštevníkov, a preto sa viaceré lokality, medzi nimi aj lesopark Kysuckej galérie predstavia len formou  ONLINE prezentácií cez hlavné stránky podujatia, ako aj cez svoju vlastnú stránku.

Na stránke podujatia www.vopz.sk nájdete zoznam lokalít, ktoré môžete v rámci Víkendu navštíviť a tiež upozornenie, ak sa treba na návštevu prihlásiť vopred alebo či je lokalita prezentovaná v podujatí len ONLINE formou.

Hlavným organizátorom podujatia je Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Natálie Milanovej, ministra životného prostredia SR  p. Jána Budaja

https://youtu.be/gbqiqgwZITU