Vianočný pozdrav (diela darované JUDr. Antonom Blahom s man…

Vianočný pozdrav nadväzuje na výstavu Vianočný dar z roku 2001. Iniciátor vzniku Kysuckej galérie a jej dlhoročný priateľ a podporovateľ JUDr. Anton Blaha spolu s manželkou Doc. RNDr. Máriou Blahovou nadviazali na...

“35“ Výber (z akvizícií a reštaurovaných diel 2006 – 2016)

Kysucká galéria v Oščadnici pomerne pravidelne, i keď vo vzdialenejších časových odstupoch verejnosti sprístupňuje diela, ktoré postupne nadobúda do svojho zbierkového fondu. Výročie kultúrnej inštitúcie galerijného typu je príležitosťou na isté bilancovanie...

FRANTIŠEK HŰBEL (1934 – 1978) STÁLA EXPOZÍCIA - dočasne uzat…

František Hübel patrí k dvanástim spoluzakladateľom Kysuckej galérie, ktorá od svojho vzniku v roku 1981 spravuje jeho rozsiahlu výtvarnú pozostalosť - 1699 malieb, kresieb, grafík a ilustrácií vo svojom zbierkovom...