Kysucká galéria v Oščadnici

Kysucká galéria je galériou s regionálnou pôsobnosťou. Jej poslaním je budovanie, evidencia a ochrana zbierkového fondu, k hlavným úlohám patrí výstavná, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná činnosť. Keďže v regióne absentuje významnejšia historická výtvarná tradícia, galéria zamerala svoju akvizičnú činnosť na súčasné umenie s dôrazom na tvorbu predstaviteľov regiónu a tvorbu významných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia.

 
Stála expozícia pozmenená
DOVOĽUJEME SI UPOZORNIŤ NÁVŠTEVNÍKOV GALÉRIE, ŽE STÁLA EXPOZÍCIA JE Z DÔVODU DIGITALIZÁCIE DIEL DOČASNE POZMENENÁ
 
Stála expozícia diel zo zbierkového fondu Kysuckej galérie

 Kysucká galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na sprístupnenú stálu expozíciu v kaštieli v Oščadnici

Stála expozícia diel zo zbierkového fondu Kysuckej galérie“

 

Stála expozícia potrvá od: 1.3.2013 do: 1.3.2015

Kurátor:  Mgr. Paulína Buchová

Výstava je sprístupnená vo výstavných priestoroch KG v Kaštieli Oščadnica.

 

Celý článok...
 
  
  
Hlavná stránka
Kysucká galéria
Aktuálne výstavy
Plán výstav
Pripravujeme
Zastúpenie v zbierkach
Archív výstav
REM - ART Čadca
Medzinárodné sochárske     sympózium Oščadnica
Zverejňovanie informácií
Kontakty