LUMEN NATURE

Základom  expozície LUMEN NATURE (prirodzené svetlo) sú diela zo záveru 19. a prvého desaťročia 20. st. ktoré vznikli na území Slovenska, alebo v širšom stredoeurópskom priestore a ich spoločným menovateľom je dôraz ich...

DVANÁSTI

Stála expozícia v skratke prezentuje tvorbu dvanástich autorov, ktorí stáli pri vzniku Kysuckej galérie prostredníctvom kľúčových diel ich tvorby, nachádzajúcich sa v zbierkach inštitúcie. Boli to: Stanislav Biroš, Miroslav Cipár, Anton Čutek...