V roku 2016 Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil tri zo šiestich podaných projektov Kysuckej galérie v Oščadnici. Kysuckej galérii v Oščadnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa podarilo na svoje aktivity získať prostredníctvom  Fondu na podporu umenia finančné prostriedky v celkovej výške 10 000 €. Úspešné projekty boli zamerané na reštaurovanie zbierkových predmetov, akvizičnú a vedeckovýskumnú činnosť.

Google Art Projekt oslavuje 5. narodeniny spolu s 1000 múzeí a galérií. Aj vďaka Slovensku.

Projekt zameraný na digitalizáciu svetového kultúrneho dedičstva sa práve rozrástol aj o štyri nové slovenské múzeá a galérie, ktoré môžu virtuálne navštíviť milovníci umenia z celého sveta.

V galérii Google Art Projektu (www.googleartproject.com) je možné od dnešného dňa obdivovať diela a pamiatky Kysuckej galérie v Oščadnici, Kysuckého múzeá v Čadci, Tatranskej galérie v PopradeTurčianskej galérie v Martine. Do projektu sa tak doteraz zapojilo celkom 17 kultúrnych inštitúcií zo Slovenska s kolekciou dosahujúcou už takmer 1400 umeleckých diel a historických pamiatok, ktoré tvoria významnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva. 

V roku 2015 Kysucká galéria v Oščadnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja získala z Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky finančné prostriedky v celkovej výške 11 500 €. Ministerstvo sa rozhodlo podporiť štyri žiadosti zo šiestich predložených. Podporené projekty boli zamerané na reštaurovanie zbierkových predmetov, akvizičnú a výstavnú činnosť.

thlavny26. – 28. 3. 2008 vo výstavných priestoroch KG v Mestskom dome v Čadci. Zámerom tvorivých dielní bola snaha primeť účastníkov uvedomiť si bezprostrednú prítomnosť úžitkového umenia, nenápadnú súčasť nášho každodenného života, zamyslieť sa nad dôležitosťou i krásou vecí, ktoré nás obklopujú a ktoré vnímame často len okrajovo.

re4XV. ročník Medzinárodného stretnutia študentov a pedagógov stredných umeleckých škôl z ČR, PL, SR

SKLO/TEXTIL
ZESPOL SZKOL PLASTYCZNYCH, BIELSKO-BIALA (PL)
STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁRSKA, VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ (ČR)
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁRSKA, LEDNICKÉ ROVNE (SR)