Vystavujúci autori:      Peter Bartoš, Radim Blaho, Peter Daniš, Štefan Kocka, Filip Kůrka,

                                Jozef Srna, Pavol Stručka,

Kurátor:                      Vladislav Zabel

Organizátor:               Kysucká galéria v Oščadnici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Trvanie:                      30. 7.  – 2. 8. 2020, 6. 8. – 9. 8. 2020

Miesto konania:         lesopark pri kaštieli, Oščadnica 13,02301 Oščadnica

                                GPS súradnice 49° 25' 22, 141° 50' 27, 466" E, www.kysuckagaleria.sk

 

Napriek prebiehajúcej rekonštrukcii kaštieľa Kysucká galéria ponúka aj toto leto možnosť tvorivého pobytu pre profesionálnych výtvarníkov, tento- krát vo voľnejšej organizačnej forme - Otvorenom maliarskom plenéri, ktorý bude prebiehať v krajine, v širšom okolí Kysuckej galérie. Pozvaní sú prevažne umelci, ktorí v minulosti spolupracovali s KG. Plenér nie je striktne časovo ohraničený, každý autor sa „zdrží“ podľa svojich časových a technických možností, k dispozícii sú dva termíny, počas ktorých budú môcť autori spracovať krajinu ľubovoľnou technikou vo zvolenom formáte.

Kto má záujem, môže priamo pozorovať proces vzniku umeleckého diela, dozvedieť sa o ňom viac priamo od jeho autora, alebo sa rozhodne pridať a vyskúšať si maľbu v plenéri pod vedením zúčastnených umelcov.

V prípade záujmu prosíme vopred sa ohlásiť na t. č.: 041 433 21 66

Napriek prebiehajúcej rekonštrukcii budovy kaštieľa je lesopark so svojou stálo (Ne)stálou expozíciou exteriérovej plastiky pre verejnosť prístupný.

Pavol Stručka (ČR), Filip Kůrka (ČR),  Klaudia Kosziba (SR),

František Demeter (SR), Peter Daniš (SR), Jozef Srna (SR)

 

 23. 7.  - 27. 7. 2018

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu

 

Medzinárodné (Česko - Slovenské) maliarske sympózium pod názvom 1918/ ̶ 2018 (rozdeľovník, spojovník naznačuje dejinnú situáciu medzi oboma krajinami), si kladie za úlohu pri príležitosti stého výročia vzniku 1. spoločnej Československej republiky retrospektívne zamyslenie nad obdobím existencie spoločného štátu, s dôrazom na Genia loci regiónu Kysúc, ktorý sa vždy nachádzal na pomedzí hraníc - nakoľko ho tieto oddeľovali, alebo práve naopak pôsobil spomínaný región ako spojovník medzi oboma tak príbuznými národmi. Účastníkmi sympózia sú maliari z Česka i Slovenska, niektorí z nich sa síce narodili na území jedného štátu, ale žijú a tvoria na území toho druhého. Umelci budú priamo na mieste reagovať na to spoločné, alebo naopak to jedinečné v oboch národoch. Technicky ani ideovo zadaná téma sympózia nemá nijako obmedzovať, ale skôr inšpirovať. Cieľom sympózia je poskytnúť priestor na tvorivý dialóg počas piatich dní pobytu. Výsledky sympózia budú s časovým odstupom prezentované formou výstavy a sprievodnej publikácie verejnosti.

Súčasťou podujatia bude v dňoch 25. - 26. 7. 2018, v popoludňajších hodinách Otvorený ateliér pre verejnosť. Kto má záujem, môže priamo pozorovať proces vzniku umeleckého diela, dozvedieť sa o ňom viac priamo od jeho autora, alebo sa rozhodne pridať a vyskúšať si maľbu v plenéri pod vedením zúčastnených umelcov.

 

Srdečne Vás pozývame na výstavu, ktorá sa uskutoční  9. 6. 2018 (v sobotu) v lesoparku KG. Výstava spojená s piknikom potrvá od 13.00h do 16.00h.

Vystavujúci autori: žiaci a študenti ZUŠ M. R. Štefánika Čadca a jej elokovaných pracovísk: ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov, ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec a ZŠ s MŠ Oščadnica - Nižný koniec

V prípade nepriaznivého počasia sa výstava uskutoční 17. 6. 2018.