Po ukončení štúdia na Štátnom učiteľskom ústave v Leviciach, pokračoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Štúdium absolvoval v roku 1927, u profesorov Mařatku a Kafku. Krátke obdobie pracoval v reklamnom oddelení v Baťových podnikoch, v rokoch 1929 – 1938 vyučoval výtvarnú výchovu na meštianskej škole v Bytči a na učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach. Neskôr pedagogicky pôsobil na gymnáziu v Žiline, kde pripravoval viacerých budúcich profesionálnych výtvarníkov. V roku 1981 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec.

Voľnej umeleckej tvorbe sa začal venovať až po skončení II. svetovej vojny. Venoval sa monumentálnej sochárskej tvorbe, portrétnej plastike, medailérstvu, grafike a pedagogickej činnosti. Nadviazal na tradíciu českého realistického portrétneho sochárstva, dominantnou sa stala pevná objemová výstavba plastiky ustupujúca popisným detailom. Podstatnú časť jeho diela tvoria portréty významných osobností Slovenska, väčšinou inšpirované národnými dejinami i osobností dobového politického života a kultúry.

Biroš, Stanislav,Janko Kráľ, 1959, epoxyd, v 54 cm

Biroš, Stanislav, Portrét J. Palárika, 1968, sádra, patinovaná, 76 x 38 x 30 cm