Cipár, Miroslav, Zasľúbená zem, 2013, kombinovaná technika, drevo, kombinované materiály, 200 x 300 cm

 

 

V Cipárovej tvorbe sa prelínajú voľná maľba, kresba, kaligrafia, grafika, ale i sochárstvo a medailérstvo. Jeho aktivity siahajú aj do oblasti reklamnej a plagátovej tvorby, animovaného filmu a scénografie. Do povedomia širokej verejnosti sa zapísal najmä ako vynikajúci ilustrátor a tvorca značiek a logotypov. Pre najrôznejšie inštitúcie ich doteraz vytvoril viac ako 200, medzi inými aj logo Kysuckej galérie. V posledných dvoch dekádach sa intenzívne venuje najmä voľnej maľbe.

Po ukončení štúdia slovenského jazyka a výtvarnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1955-1961), v Oddelení voľnej grafiky a ilustrácie u profesora V. Hložníka a v Oddelení monumentálnej maľby u profesora P. Matejku.

Stal sa jedným zo zakladajúcich členov Clubu grafikov v Bratislave, Bienále ilustrácií Bratislava, Bienále DANUVIUS Bratislava a Kysuckej galérie v Oščadnici.

Za ilustrátorskú tvorbu získal viacnásobnú Cenu vydavateľstva Mladé letá a čestné uznania a ceny súťaže Najkrajšia kniha. Za ilustrácie ku knihe M. Ďuríčkovej Zlatá brána získal roku 1977 Európsku cenu (Univerzita v Padove), Zlatú medailu BIB, bronzovú medailu IBA v Lipsku. Za Ilustrácie ku knižkám spomínanej autorky Biela kňažná a Dunajská kráľovná získal Plakety BIB '73 a  BIB '77. Zlatou medailou na IBA Lipsko v roku 1982 bola ocenená kniha M. Válka, Veľká cestovná horúčka. Od roku 1979 je autor nositeľom ceny Ľudovíta Fullu. V roku 2001 získal Cenu primátora mesta Bratislavy a stal sa nositeľom Rádu Ľudovíta Štúra I. triedy. V roku 2006 pribudla Cena OCTAGONALE Paríž, v roku 2009 získal Cenu Pavla Straussa.

Maľba Zasľúbená zem, je pandantom diela Sem sa teš, ktoré sa nachádza v zbierkach Galérie Mesta Bratislavy. V oboch maľbách Miroslav Cipár s odstupom dlhých rokov reaguje na tragickú udalosť II. svetovej vojny, spätou s  rodnou obcou, ktorá sa bytostne dotkla osudu jeho otca.  Dielo aspoň torzálne vypĺňa časovú medzeru v inak pomerne ucelenej autorskej kolekcii Miroslava Cipára, zahŕňajúcej autorovo tvorivé obdobie od jeho vstupu na výtvarnú scénu v takmer všetkých dôležitých oblastiach jeho tvorby, v  kresbe zachytenej po rok 2005, v maľbe po rok 2013.