Napriek prebiehajúcej rekonštrukcii budovy kaštieľa je lesopark so svojou stálo (Ne)stálou expozíciou exteriérovej plastiky pre verejnosť prístupný.

 

Prosíme návštevníkov, aby sa z dôvodu vlastnej bezpečnosti nezdržiavali v blízkosti vyznačeného staveniska.