Pavol Stručka (ČR), Filip Kůrka (ČR),  Klaudia Kosziba (SR),

František Demeter (SR), Peter Daniš (SR), Jozef Srna (SR)

 

 23. 7.  - 27. 7. 2018

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu

 

Medzinárodné (Česko - Slovenské) maliarske sympózium pod názvom 1918/ ̶ 2018 (rozdeľovník, spojovník naznačuje dejinnú situáciu medzi oboma krajinami), si kladie za úlohu pri príležitosti stého výročia vzniku 1. spoločnej Československej republiky retrospektívne zamyslenie nad obdobím existencie spoločného štátu, s dôrazom na Genia loci regiónu Kysúc, ktorý sa vždy nachádzal na pomedzí hraníc - nakoľko ho tieto oddeľovali, alebo práve naopak pôsobil spomínaný región ako spojovník medzi oboma tak príbuznými národmi. Účastníkmi sympózia sú maliari z Česka i Slovenska, niektorí z nich sa síce narodili na území jedného štátu, ale žijú a tvoria na území toho druhého. Umelci budú priamo na mieste reagovať na to spoločné, alebo naopak to jedinečné v oboch národoch. Technicky ani ideovo zadaná téma sympózia nemá nijako obmedzovať, ale skôr inšpirovať. Cieľom sympózia je poskytnúť priestor na tvorivý dialóg počas piatich dní pobytu. Výsledky sympózia budú s časovým odstupom prezentované formou výstavy a sprievodnej publikácie verejnosti.

Súčasťou podujatia bude v dňoch 25. - 26. 7. 2018, v popoludňajších hodinách Otvorený ateliér pre verejnosť. Kto má záujem, môže priamo pozorovať proces vzniku umeleckého diela, dozvedieť sa o ňom viac priamo od jeho autora, alebo sa rozhodne pridať a vyskúšať si maľbu v plenéri pod vedením zúčastnených umelcov.