Európa záhrad  je názov hlavnej témy X. ročníka kultúrno-vzdelávacieho a dobrovoľníckeho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré sa bude konať v ňoch 1.- 3.6.2018 ako súčasť Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.  Slovenské parky a záhrady budú prezentované ako významná súčasť európskeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Hlavným cieľom uvedeného podujatia je zdôrazňovať a atraktívnym spôsobom sprístupňovať jedinečné  hodnoty slovenských parkov a záhrad a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany a údržby.

Víkend otvorených parkov a záhrad umožňuje ľuďom spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej krajiny netradičným spôsobom, či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad.

Po prvý krát sa do podujatia zapája aj Kysucká galéria v Oščadnici, ktorej lesopark je sprístupnený návštevníkom celoročne. 3. júna, v nedeľu od 12.30h do 16.00h budú každú polhodinu prebiehať komentované prehliadky, na ktorých sa môžete dozvedieť viac o histórii, zaujímavostiach i súčasnom využití lesoparku. Záujem prosíme nahlásiť priamo v kaštieli KG.

Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete. Do praxe ju aplikujú organizátori podujatí v Anglicku, Írsku, Holandsku, v Poľsku, v Nemecku, v Portugalsku, v Austrálii, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku či v Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku je od roku 2007 Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

Zoznam všetkých zapojených parkov a záhrad, spolu s programom podujatia nájdete na stránke www.vopz.sk

 Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Ľubici Ľaššákovej, ministra životného prostredia SR p. Lászla Sólymosa a primátora Hl. mesta SR Bratislavy p. Iva Nesrovnala.