Pri príležitosti Noci múzeí a galérií Kysucká galéria v Oščadnici otvára bránu svojho kaštieľa pre návštevníkov aj v sobotu, 19. mája. Prostredníctvom stálej expozície venovanej Františkovi Hüblovi a dočasnej výstavy Ateliéru maliarskej prípravy reštaurátorov Katedry reštaurovania VŠVU v Bratislave spoznáte najrozmanitejšie podoby umenia. Vstup do galérie je počas piatku a soboty pre všetkých návštevníkov bezplatný. V sobotu je galéria otvorená od 12.30 do 16. 30 h.