V roku 2021 sa podarilo v 2. etape ukončiť komplexné reštaurovanie diela Milana Mravca, Bez názvu z rokov 1962 - 1963, papier, pastel, kombinovaná technika, na danú techniku úctyhodných rozmerov 176 x 225 cm.

V druhej  etape bolo potrebné doplniť chýbajúce časti, spevniť podkladový materiál, fixovať a doplniť farebnú vrstvu. Svojou kvalitou, charakterom i rozmerom kresby ( ide zrejme o jednu z mála zachovaných prípravných kresieb k neznámej realizácii), má v kolekcii Milana Mravca dôležité miesto. KG spravuje vo svojich zbierkach v rámci Slovenska jednu z najväčších autorských kolekcií Milana Mravca, zachytávajúcu celé jeho tvorivé obdobie, od vysokoškolských štúdií až po záverečnú etapu tvorby a takmer všetky oblasti umenia, v ktorých tvoril. Kresbu Milan Mravec vnímal ako neoddeliteľnú no zároveň samostatnú a rovnocennú oblasť tvorby, v ktorej podľa vlastných slov dokázal v úplnosti a slobodne odkryť a vyjadriť svoje najhlbšie „duševné ja“. Na základe doterajšej kladnej skúsenosti dielo reštauroval Mgr. art Štefan Kocka.

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu

Projekt spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj