Ormandík, Marek, Smejúca sa kostra, 2009, akryl, olátno, 180 x 180 cm

V roku 2020 pribudli vďaka podpore FPU do zbierok Kysuckej galérie v Oščadnici dve nové akvizície od jedného autora Mareka Ormandíka.

 

Dielo Návšteva, 2008, akryl, plátno, 180 x 180 cm, tvorí pandant k  zbierkovému predmetu Kysuckej galérie: KG – O – 561, 2017/31 Ormandík, Marek, Čakanie, 2008, akryl,  plátno, 180 x 180cm,  ktoré bolo vystavené na výstave Vianočný dar, prezentujúcej súbor cca 40 malieb a kresieb, získaných darom od JUDr. Antona Blahu na prelome rokov 2016/17.

Obidve diela (Návšteva, Čakanie) sú reprodukované v autorovej monografii Peter Michalovič, Veľké veci Mareka Ormandíka, Slovart, Bratislava, 2010, str. 49-50. Kolekcia obrazov Veľké veci bola premiérovaná na rovnomennej výstave v Dome umenia v Bratislave v decembri 2008, zaradila sa medzi autorove kľúčové.

„Návšteva“ nesie všetky znaky vyzretého maliarskeho rukopisu Mareka Ormandíka. Maľba je expresívna, veľmi emotívna, energická, vzniká rýchlo, spontánne, autor sa vyjadruje prostredníctvom škvrny, plochy, línie. V centre jeho záujmu stojí (sedí) figúra, v tomto prípade osamotená, ľudská. Jej dobrovoľnú (či nedobrovoľnú osamelosť) narúša menej zreteľná figúra v pozadí – vítaný  (či nevítaný hosť). Marek Ormandík so záujmom skúma hraničné situácie a najmä ich ambivalentné obsahy, rovnako ho fascinujú okamihy, gestá, postoje s protirečivou výpovednou hodnotou. 

Druhým dielom, ktoré sa podarilo získať je Smejúca sa kostra, 2009, akryl, plátno, 180 x 180 cm.

Dielo je reprodukované v autorovej monografii Olič, Jiří, Očistec Mareka Ormandíka, Slovart, Bratislava, 2010, str. 58-59. Cyklus malieb a sôch inšpirovaných dielom Dante Alighieriho, vznikal v rokoch 2009 – 2010. Výstavná kolekcia Očistec bola uvedená v predpremiére v galérii SVÚ v Bratislave (apríl) a premiérovaná v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši (jún) 2010, rovnako ako „Návšteva“ dnes patrí medzi autorove kľúčové.

Kysucká galéria spravuje vo svojom zbierkovom fonde 581 inventárnych čísel v kategórii maľby, z celkového počtu 3007, zastúpených je viac ako 130 autorov, z ktorých mnohí môžu byť verejnosti prezentovaní prostredníctvom ucelených autorských kolekcií. Pomerne početne je zastúpená figurálna maľba, viacerí autori inklinujú podobne ako Marek Ormandík k expresívnemu spôsobu vyjadrenia, rovnako  obľubujú „ťažké“ často existenciálne témy. Významné miesto v tomto kontexte patrí M. Mravcovi, v rannom období k obdobnej polohe a spôsobu výpovede inklinovali napr.: V. Hložník, F. Hübel, M. Paštéka, Ľ. Lukáč...) Dielo Mareka Ormandíka v takto koncipovanej zbierke našlo svoje adekvátne miesto. „Smejúca sa kostra“ nesie všetky znaky vyzretého maliarskeho rukopisu autora. V centre jeho záujmu opäť stojí ľudská figúra. I keď ide o akýsi portrét lebky – skeletu,  zrkadlí silné, rozporuplné emócie. Ťažko posúdiť, či ide o priateľský úsmev alebo škodoradostný úškľabok. Tak ako vždy v tvorbe Mareka Ormandíka stojíme pred jeho maľbou neistí ambivalentnosťou obsahovej výpovede.

Zakúpením diel v celkovej sume 7 000 eur, sa podarilo dosiahnuť cieľ projektu: podporiť jednu z hlavných činností zbierkotvornej inštitúcie a to systematicky, koncepčne nadobúdať zbierkové predmety. Naplnený bol aj zámer projektu, doplnenie zbierkového fondu galérie v oblasti maľby. Výber diel bol podmienený ich originalitou, kvalitou a výpovednou hodnotou, s  ohľadom na dramaturgiu výstav, charakter zbierok a v súlade s dlhodobou akvizičnou politikou galérie. Akvizícia doplnila kolekciu maľby autorov strednej generácie nadregionálneho významu, prispieva k zmapovaniu (figurálnej) maľby 1. polovice 21. storočia.

Zuzana Sýkorová

Ormandík, Marek, Návšteva, 2008, akryl, plátno, 180 x 180 cm

 

Akvizície podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu

Spolufinancovanie akvizícií zabezpečil Žilinský samosprávny kraj