Projekt  Ochrana depozitáru KG germicídnymi žiaričmi, je ďalším krokom k zlepšeniu ochrany zbierkového fondu KG. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov, v celkovej výške 2500 € bolo zakúpených sedem kusov germicídnych žiaričov, z toho päť trvale nainštalovaných a  dva prenosné, ktoré budú používané aj mimo priestorov depozitárov Kysuckej galérie.

Cieľom projektu je dlhodobá ochrana zbierkových predmetov pred biologickým napadnutím plesňami a inými mikroorganizmami. Prenosné germicídne žiariče budú využívané aj na dezinfekciu iných priestorov, v ktorých sa budú zbierkové predmety dočasne nachádzať. K takejto situácii dochádza najmä pri ich transporte, nevyhnutnom v procese digitalizácie zbierok, ako aj pri ich výpožičkách iným partnerským inštitúciám. Žiariče budú preventívne používané aj vo výstavných priestoroch, kde sa okrem zb. predmetov môžu nachádzať aj diela pochádzajúce z rôznych iných prostredí (priamo z ateliérov umelcov, zo súkromných zbierok, diela zapožičané z partnerských galérií). V neošetrených priestoroch, v ktorých sa striedajú diela z neznámeho prostredia a zbierkové predmety hrozí riziko ich nakazenia. Použitím germicídnych žiaričov sa tak eliminuje riziko poškodenia, či dokonca zničenia umeleckých diel. Preventívna ochrana predchádza zbytočným, časovo i finančne nákladným, reštaurátorským a konzervátorským zásahom.

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu

Spolufinancovanie projektu zabezpečil Žilinský samosprávny kraj