Kysucká galéria v Oščadnici získala v  roku 2017 finančnú podporu z Fondu na podporu umenia na dva projekty.

Prvým bol projekt Reštaurovanie zbierkového predmetu Kysuckej galérie, konkrétne veľkoformátovej kresby Milana Mravca, Bez názvu, z rokov 1962 - 1963, papier, pastel, kombinovaná technika, 176 x 225 cm, ktoré je súčasťou zbierkového fondu KG.

Kresba bola výrazne poškodená, s prebiehajúcim deštrukčným procesom, nevhodne adjustovaná. Vzhľadom na výšku schválených finančných prostriedkov sme boli nútení ustúpiť od komplexného reštaurovania diela a vykonať pri jeho záchrane len najnutnejšie reštaurátorské úkony (reštaurátorský prieskum, čistenie, dezinfekciu, spevnenie farebnej vrstvy...). Dielo tak získalo aspoň čiastočne svoj pôvodný vzhľad vďaka citlivému prístupu reštaurátora Mgr. art. Štefana Kocku, s ktorým galéria dlhodobo spolupracuje. Kysucká galéria spravuje vo svojich zbierkach v rámci Slovenska jednu z najväčších a najkvalitnejších kolekcií Milana Mravca, zachytávajúcu celé jeho tvorivé obdobie a takmer všetky oblasti tvorby. Dielo, ktoré sa podarilo konzervovať a čiastočne reštaurovať, je jednou z posledných akvizícií KG, má v jej zbierke svojou kvalitou , charakterom i rozmerom ojedinelé postavenie - ide zrejme o jednu z mála zachovaných prípravných kresieb k neznámej realizácii.

Druhým bol projekt nazvaný Akvizícia KG 2017 1. Pod všeobecným názvom sa ukrýva akvizícia maľby Plane, od Petra Daniša, ktoré mohli návštevníci vidieť na jeho autorskej výstave Lightscapes v Kysuckej galérii (14. 7. – 10. 9. 2017). Plane z cyklu Cities voľne nadväzuje na starší maliarsky cyklus Nočné mestá z rokov 2006 - 2011 (prezentovaný na výstave Nightscapes), ktorý bol venovaný zobrazeniu mestskej nočnej krajiny, konkrétneho bratislavského sídliska. V cykle Cities z rokov 2015 – 2016 sa Peter Daniš k nokturnám opäť, avšak už iným spôsobom vrátil. Nočné ľudské sídla nezobrazuje v ich blízkosti, až hmatateľnosti, naopak, na základe fotografií skutočných veľkomiest vytvára svoje vlastné mestské aglomerácie, nadobúdajúce fantastické nadpozemské podoby. Fiktívne metropoly zachytáva z vtáčej perspektívy, ako zoskupenia vibrujúcich, žiariacich svetelných bodov, ktoré vytvárajú rozľahlý otvorený, nekonečný priestor. Získaním uvedenej maľby do zbierkového fondu KG nadviazala na svoju doterajšiu koncepciu zbierkotvornej činnosti v oblasti maľby. Akvizícia doplnila kolekciu maľby autorov mladšej a strednej generácie nadregionálneho významu, prispela k ucelenejšiemu prehľadu krajinomaľby ako takej, nielen začiatku 21. stor. Plane je prvým dielom Petra Daniša v zbierkach Kysuckej galérie.

Daniš Peter, Plane, 2015, olej, plátno,145 x 150 cm

fond na podporu umeniaHlavný partner projektu

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Spolufinancovanie projektov zabezpečil Žilinský samosprávny kraj