V roku 2015 Kysucká galéria v Oščadnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja získala z Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky finančné prostriedky v celkovej výške 11 500 €. Ministerstvo sa rozhodlo podporiť štyri žiadosti zo šiestich predložených. Podporené projekty boli zamerané na reštaurovanie zbierkových predmetov, akvizičnú a výstavnú činnosť.

Vďaka podpore v oblasti akvizícií sa do zbierkového fondu Kysuckej galérie podarilo získať dielo výnimočnej kvality „Zasľúbená zem“ z najnovšej tvorby Miroslava Cipára. Jeho kúpou sa čiastočne vyplnila časová medzera v inak pomerne ucelenej autorskej kolekcii, zahŕňajúcej ilustráciu, kresbu, grafiku, maľbu a plastiku. Získané monumentálne dielo bolo vystavené na autorovej retrospektívnej výstave Maľba v Galérii Mesta Bratislavy, je publikované v jeho zatiaľ poslednej vydanej monografii. „Zasľúbená zem“ tvorí pandant k maľbe „Sem sa teš“, ktoré sa stalo súčasťou zbierok Galérie mesta Bratislavy. Dielo „Zasľúbená zem“ bude verejnosti prezentované počas retrospektívnej výstavy Miroslava Cipára, ktorú zo svojich zbierok galéria pripravila k autorovmu jubileu, v termíne od 3. decembra 2015 do 31. januára 2016.

V oblasti reštaurovania zbierkových predmetov bol podporený projekt Reštaurovanie súboru šiestich gvašov Vincenta Hložníka pochádzajúcich z roku 1941, jedno dielo z roku 1946. Spomínaný súbor s tematikou harlekýnov, pierotov, klaunov a utečencov bol v značne nevyhovujúcom stave. Cieľom reštaurovania bolo zastaviť prebiehajúci deštrukčný proces a navrátiť dielam pokiaľ možno ich pôvodný vzhľad. Na ich kritickom stave sa podpísalo aj nevhodné adjustovanie, reštaurované diela získali preto aj nové pasparty a rámovanie. Reštaurátorské práce vykonal Mgr. Art. Štefan Kocka.

Kysucká galéria spravuje vo svojich zbierkach 13 malieb a 8 kresieb Vincenta Hložníka, počtom neveľkú, no veľmi kvalitnú a ucelenú kolekciu jeho diel. Hoci podstatnú časť výtvarnej pozostalosti autora spravuje PGU v Žiline, kolekcia v zbierkach KG má značný význam nielen pre región, ale aj pre slovenské dejiny umenia. Zreštaurovaný súbor pochádza z ranného, no svojou zrelosťou prekvapujúceho a odbornou verejnosťou vysoko hodnoteného obdobia (1941), jedno dielo z autorovho vrcholného obdobia (1946). Verejnosti budú diela sprístupnené prostredníctvom výstavy mapujúcej akvizičnú a reštaurátorskú činnosť galérie na prelome rokov 2016 /2017.

Výstavný projekt Priestor k príbehu (4. 6. – 30. 7. 2015) predstavil návštevníkom ilustrátorskú a voľnú maliarsku tvorbu popredného slovenského ilustrátora strednej generácie Petra Uchnára po prvý krát v Kysuckej galérii v Oščadnici. Peter Uchnár zaujal hneď prvou ilustrovanou knihou – Gulliverove cesty, za ktorú získal Zlaté jablko BIB v roku 1999, zatiaľ posledným je Najkrajšia kniha roka 2014, v kategórii literatúra pre deti a mládež, ktorú mu už po niekoľký krát udelilo MKSR tento krát za knihu Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej. Nadväzuje na tradíciu kvalitnej slovenskej knižnej ilustrácie, dokáže osloviť a zároveň prekvapiť súčasným výtvarným jazykom, ktorý si zachováva autenticitu a originalitu. K adekvátnej prezentácii tvorby Petra Uchnára prispeli aj kvalitné rámy, ktoré mohla galéria zakúpiť, sprievodný bulletin k výstave a jej propagácia (pozvánka, banner, plagát).

Druhým podporeným výstavným projektom bola výstava Po noci ružové ráno ( 6. 8. – 27. 9. 2015) Kataríny Vavrovej, výraznej osobnosti súčasnej slovenskej grafiky strednej generácie, ktorá sa našej výtvarnej scéne pohybuje od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia. V Kysuckej galérii predstavila výber zo svojej maliarskej a grafickej tvorby z obdobia posledných piatich rokov. K jej adekvátnej prezentácii takisto prispeli sprievodný bulletin k výstave, pozvánka , banner a plagát.

Vďaka prideleným dotáciám mohla Kysucká galéria realizovať aktivity, ktoré by bez podpory Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a  dofinancovania z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja zostali len v rovine konceptu, prípadne by sa ich podarilo uskutočniť len čiastočne.

 

Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová, Mgr. Zuzana Sýkorová                        

 

   

 Miroslav Cipár, Zasľúbená zem, 2013, kombinovaná technika, drevo, 200 x 300 cm

 

 

 

Vincent Hložník: Pierot a clown, 1941, papier, gvaš, 94cmx 53cm