thlavny26. – 28. 3. 2008 vo výstavných priestoroch KG v Mestskom dome v Čadci. Zámerom tvorivých dielní bola snaha primeť účastníkov uvedomiť si bezprostrednú prítomnosť úžitkového umenia, nenápadnú súčasť nášho každodenného života, zamyslieť sa nad dôležitosťou i krásou vecí, ktoré nás obklopujú a ktoré vnímame často len okrajovo.

Kysucká galéria v Čadci sa najmä prostredníctvom REM -ARTu - Medzinárodného stretnutia študentov a pedagógov stredných umeleckých škôl, ktorého súčasťou boli i tvorivé dielne, systematicky už 14 rokov venuje programom určeným predovšetkým deťom a mládeži, približujúcim bohatstvo a rozmanitosť umelecko-remeselných techník. V októbri roku 2007 sa konal posledný ročník spomínaného podujatia. Galéria sa v tejto aktivite rozhodla ďalej nepokračovať z dôvodu obmedzených možností ďalšieho rozvoja (nevyhnutné opakovanie sa zúčastnených umeleckých škôl i študijných odborov).

Našim zámerom je zachovanie priestoru pravidelnej prezentácii umeleckého remesla a príbuzných úžitkových výtvarných odborov na pôde galérie, v tesnom spojení s tvorivými dielňami, ktoré prispievajú k hlbšiemu prežitiu a pochopeniu výtvarného umenia.

V mesiacoch február - marec 2008 prebiehala v priestoroch galérie výstava Ateliéru textilného dizajnu VŠVU v Bratislave, ktorá sa stala tvorivým impulzom pre návštevníkov a účastníkov tvorivých dielní "Textil trochu inak alebo umenie pre každého", prebiehajúcich pod vedením textilnej výtvarníčky Mgr.art. Heleny Kubošiovej.

Pod jej dohľadom mali zúčastnení možnosť vlastnoručne si vyskúšať možnosti ručnej tlače, maľbu na textil i maľbu na hodváb, na vlastnej koži zažiť proces vzniku malého výtvarného diela...

t1t2t3t4t5t6t7t8
t10t11
t12t13
t14t15t16t17