remart116. – 18. októbra 2007 prebiehal v Kysuckej galérii vo výstavných priestoroch v Mestskom dome Čadci už 14. ročník Medzinárodného stretnutia študentov a pedagógov stredných umeleckých škôl REM-ART Čadca 2007.Tohtoročný 14. ročník REM-ART-u bol napriek pôvodnému zámeru organizátorov výberom orientovaný trochu širšie. Účasť prijali Zespoł szkol plastycznych z Bielsko- Biała z Poľska, konkrétne odbory Sieťotlač a Maľba, Střední umělecká škola Ostrava z Česka, odbor Propagačné výtvarníctvo a Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok zo Slovenska, ktorá prezentovala bohatý výber svojich študijných odborov, zastúpené boli: Textilné výtvarníctvo, Odevný dizajn, Ručné výtvarné spracúvanie textílií, Propagačné výtvarníctvo, Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, Scénická a kostýmová tvorba. Cieľom trojdňového stretnutia je najmä prezentácia stredných umeleckých škôl širokej verejnosti, vzájomné spoznávanie sa študentov a pedagógov, výmena skúseností i konfrontácia dosiahnutých výsledkov, v neposlednom rade možnosť nadviazať nové kontakty i užšiu spoluprácu v rámci škôl.

Popri vizuálnej návšteve expozícií jednotlivých študijných odborov mali návštevníci prevažne z radov žiakov a študentov možnosť v priestoroch galérie vidieť, spoznať a vyskúšať si textilné, grafické, tlačiarenské techniky i možnosti animovaného filmu.

remart2remart8remart3remart4
remart5remart6
remart7remart11
remart9remart10