rem pozvanka17. – 19. októbra 2006 sa v Kysuckej galérii vo výstavných priestoroch v Mestskom dome Čadci konal 13. ročník Medzinárodného stretnutia študentov a pedagógov stredných umeleckých škôl REM-ART Čadca 2006, ktoré galéria organizuje pravidelne od roku 1994.


Pôvodne boli tvorivé stretnutia zamerané na prezentáciu, ale i spoznávanie a konfrontáciu čo najširšieho spektra i počtu výtvarných odborov. V roku 2001 sme sa z viacerých dôvodov rozhodli zmeniť koncepciu podujatia, počet pozývaných účastníkov sa obmedzil na troch a každý ročník je venovaný jednej prípadne dvom odborom výtvarnej tvorby. Vystavujúce školy tak získali väčší priestor a možnosť celistvejšie predstaviť svoje študijné výsledky.

Tohtoročný 13. ročník REM-ART-u je zameraný na prezentáciu umeleckého spracovania kože a textilného výtvarníctva.

Pozvanie prijali Zespól szkól plastycznych Bialsko-Biala z Poľska a dve školy zo Slovenska, Stredné odborné učilište Liptovský Mikuláš a Škola úžitkového výtvarníctva z Ružomberka.
Okrem vizuálnej návštevy jednotlivých študijných odborov mal každý návštevník REM-ART-u možnosť v priestoroch galérie vidieť, spoznať a vyskúšať si niekoľko textilných a jednu tlačiarsku techniku.
Študentky ZSP Bialsko- Biala predvádzali možnosti techniky sieťotlače a tkanie na ráme. Vystavenú kolekciu tvorili tradične viazané koberce a textilné závesy demonštrujúce široké možnosti sieťotlače.

Študenti zo ŠÚV Ružomberok poskytli záujemcom praktické a teoretické rady pri tradičnom tkaní na krosnách, pletení na pletacom stroji a predviedli možnosti využitia sieťotlače pri tlači ľudových modrotlačových vzorov. Vystavené boli práce študentov tkáčskej, pletiarskej a tlačiarenskej tvorby.

Stredné odborné učilište Liptovský Mikuláš bolo zastúpené ucelenou kolekciou predstavujúcou široké možnosti umeleckého spracovania kože, tašiek, opaskov, odevov, doplnkov prechádzajúc od tradičných výrobkov spätých s ľudovou kultúrou až po výtvarné súčasné polohy.

Tvorba a výuka na všetkých tohtoročne vystavujúcich školách s dlhoročnou tradíciou dosahuje stabilne vyrovnanú úroveň, čoho dôkazom sú nesporne vystavené exponáty – vypovedajúce aj o skutočnosti, že kvalitné umelecké remeslo nachádza aj dnes svojich priaznivcov v okruhu mladej generácie tvorcov.

rem pozvankarem art textil
rem art061rem art062