Od minulého roku sa stal súčasťou Kysuckej galérie v Oščadnici „Ateliér pod lipami“, v ktorom už pravidelne prebiehajú tvorivé a edukačné aktivity, určené pre všetky vekové skupiny detí a mládeže. Ateliér sprostredkuje aktívny kontakt s vizuálnym umením, snaží sa priblížiť Kysuckú galériu ako kultúrnu inštitúciu širokej verejnosti.
Počas roku 2023 je realizovaný aj projekt s rovnakým názvom „ Ateliér pod lipami“, ktorý z verejných zdrojov podporil „Fond na podporu umenia“ a jeho hlavnou aktivitou sú tvorivé dielne k aktuálnym výstavám v kaštieli a v priľahlom lesoparku.

Atelier pod lipami 1


Leto v Ateliéri pod lipami sa začalo 2. júna, keď „Cestou art-lesom“, kedy Kysucká galéria v Oščadnici privítala žiakov 1. a 2. stupňa Základnej školy s Materskou školou v Oščadnici. Program bol organizovaný v rámci Medzinárodného dňa detí v spolupráci so školou a obcou Oščadnica. Školáci strávili aktívne doobedie v galérii a v lesoparku na stanovištiach s pohybovými a najmä výtvarnými činnosťami.
V rámci výtvarných aktivít si mohli vyskúšať maľovanie v plenéri, dozvedieť sa niečo o histórii portrétu a následne si vyskúšať fotenie portrétov i autoportrétov v lesoparku, v improvizovanej grafickej dielni sa zoznámili so základnou grafickou technikou monotypiou a spoznali hravé možnosti frotáže, vonku kreslili na kameň, inšpirovaní ilustráciami Miroslava Cipára. Samozrejme navštívili výstavu ilustrácií Martiny Matlovičovej Na Hopsulíne. Program otvorili a sprevádzali deti z moderátorského krúžku pri ZUŠ M.R. Štefánika v Čadci. Na komentovanej prehliadke výstavy Na hopsulíne,16. júna 2023, sa detskí návštevníci stretli s autorkou vystavených ilustrácií Martinou Matlovičovou, ktorá zodpovedala všetky zvedavé otázky. V priebehu mesiaca jún prebiehalo niekoľko detských tvorivých workshopov, inšpirovaných aktuálnou výstavou.
Počas letných mesiacov, keď sa v lesoparku šíri vôňa rozkvitnutých líp, sa takisto uskutoční niekoľko prázdninových tvorivých dielní v spolupráci s Akadémiou vzdelávania v Čadci. Ich hlavnou inšpiráciou a témou a bude aktuálna výstava a stále expozície v galérii.
Informácia o termínoch tvorivých dielní je zverejnená na webovej stránke Kysuckej galérie v Oščadnici.

Mgr. Erika Šuranská
Galerijný pedagóg

Atelier pod lipami 3

Atelier pod lipami 2 

Atelier pod lipami 4

Herbal grafi hry 1

Herbal grafi hry 3

Herbal grafi hry 4

Atelier pod lipami 5

Stretnutie s M.Matlovičová podkrovie