V  tvorbe Miroslava Cipára sa prelínajú voľná maľba, kresba, kaligrafia, grafika, ale i sochárstvo a medailérstvo. Jeho aktivity siahali aj do oblasti reklamnej a plagátovej tvorby, animovaného filmu a scénografie. Do povedomia širokej verejnosti sa zapísal najmä ako vynikajúci ilustrátor, ocenený mnohými významnými oceneniami a tvorca značiek a logotypov.

Pre najrôznejšie inštitúcie ich podľa vlastných slov vytvoril viac ako 300, medzi inými aj logo Kysuckej galérie. Za ilustrátorskú tvorbu získal viacnásobnú Cenu vydavateľstva Mladé letá a čestné uznania a ceny zo súťaže Najkrajšia kniha. Za ilustrácie ku knihe Márie Ďuríčkovej Zlatá brána získal roku 1977 Európsku cenu (Univerzita v Padove), Zlatú medailu BIB, bronzovú medailu IBA v Lipsku. Za Ilustrácie ku knižkám spomínanej autorky Biela kňažná a Dunajská kráľovná získal Plakety BIB '73 a  BIB '77. Zlatou medailou na IBA v Lipsku v roku 1982 bola ocenená kniha Miroslava Válka, Veľká cestovná horúčka. Od roku 1979 bol nositeľom ceny Ľudovíta Fullu. V roku 2001 sa stal nositeľom Radu Ľudovíta Štúra I. triedy.

Na relatívne malej výstavnej ploche je sústredený výber, ktorý zachytáva obdivuhodne široký (no nie úplný) rozsah tvorby Miroslava Cipára (od formátom malých kresieb a ilustrácií, grafiky až po naozaj veľkorozmerné maliarske plátno, či bronzový model súsošia), v časovom rozpätí od šesťdesiatych rokov minulého storočia až po druhé desaťročie 21. storočia.

Výstava je členená do dvoch samostatných celkov. Na prízemí je sústredený výber z voľnej tvorby, ktorý spoluvytvárajú početné kresby, pomerne raritné grafiky zo 60. tych rokov minulého storočia, menej početné maľby rôznych formátov, ako aj ojedinelý model bronzového súsošia Drotárov.

Samostatný celok pozostávajúci z knižných ilustrácií a logotypov rôznych inštitúcií,  je inštalovaný v podkroví kaštieľa. Po prvý krát sú vystavené osobité, s dobou korešpondujúce, výtvarne rozmarné ilustrácie ku knihe J. Navrátila Kamzík a bambus z roku 1968. Autorovou obľúbenou, hýrivou, v jeho podaní až hedonistickou technikou akvarelu sú ilustrované aj ďalšie knihy, Vrabec v klobúku Dragana Lukiča z roku 1973, viacerými cenami ovenčená Zlatá brána Márie Ďuríčkovej z roku 1975. Kombinovanou technikou akvarelu a kresby tušom, tento krát v súlade s textom, v striedmej, stíšenej farebnosti, sú ilustrované básnické zbierky Vojtecha Mihálika Tŕpky, Appassionata, vydané v roku 1976. Výber uzatvárajú ilustrácie knihy Dievčatko v mušli Eleny Chmelovej z roku 1983, v ktorých už výraznejšie dominuje Cipárova charakteristická kresba, evokujúca drotárske remeslo.

Výstava nazvaná Malá retrospektíva je rozlúčkou, spomienkou -  svojim spôsobom nekrológom. Tvorba Miroslava Cipára je žiaľ ukončená. Bude nám chýbať ako mnohým, ktorí mali to šťastie sa s ním osobne stretnúť či spolupracovať. Bude chýbať nielen ako výnimočný a všestranný autor, ktorého tvorba bola neustálym prekvapením (bez straty rukopisu), ale najmä ako človek, ktorému nechýbali nadhľad, porozumenie, zmysel pre humor, zvedavosť, záujem o iných - proste ľudskosť.

Zuzana Sýkorová