PozvankaSEK SEQ page 0001

Kysucká galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a autor, Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Dušan Pacúch - SEKVENCIE - SEQUENCES, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21. septembra 2023 o 16.00h v kaštieli Kysuckej galérie v Oščadnici.


Autorská výstava Dušana Pacúcha inštalovaná na dvoch podlažiach kaštieľa, predstavuje jeho najnovšie voľné grafické cykly, v ktorých reaguje na zdanlivo príťažlivú, no o to temnejšiu tvár súčasnej doby. Zobrazuje jednotlivcov, najmä mladých ľudí, v bežných už prirodzených pózach našej každodennosti. Ich predobrazy si na základe vlastného pozorovania autor vyberá z bezprostredného mestského prostredia, z preňho zaujímavých fotografií či ich fragmentov. Čakajúcich, cestujúcich, kráčajúcich, s batožinou, pri behu, cestou do práce, pri selfies, často s mobilom v ruke, či slúchadlami na ušiach - vo svojom súkromnom osamotení aj keď v blízkosti iných ľudí...
Jednotlivé postavy opakovanou tlačou multiplikuje, vytvára dvojice, menšie či väčšie skupiny, v ktorých sa stráca individuálny charakter jednotlivca. Vytvára interakcie, ktorých výsledkom je napätie, osamotenie, pohltenie zobrazovaných postáv vlastnou uniformitou. Tento dojem dosahuje aj indiferentným, neutrálnym pozadím, tvoreným rastrami rôznej intenzity, štruktúrami, mäkkými, či naopak ostrými líniami.
Aktuálne témy odcudzenia, osamelosti, problém vytvárania paralelných súkromných svetov, neprimerane kladený dôraz na individualizáciu jednotlivca sprostredkuje Dušan Pacúch klasickými grafickými technikami, tlačou z hĺbky, pečiatkovou tlačou, čo mu umožňuje prechádzať od ostrých čistých línií až po maliarsky pôsobiacu stopu. Zdanlivý kontrast medzi obsahom a formou spoluvytvára aj mäkkosť a neohraničenosť ručného grafického papiera.

Zuzana Sýkorová
Kysucká galéria v Oščadnici