Pavol Stručka (ČR), Filip Kůrka (ČR),  Klaudia Kosziba (SR),

František Demeter (SR), Peter Daniš (SR), Jozef Srna (SR)

 

 23. 7.  - 27. 7. 2018

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu

 

Medzinárodné (Česko - Slovenské) maliarske sympózium pod názvom 1918/ ̶ 2018 (rozdeľovník, spojovník naznačuje dejinnú situáciu medzi oboma krajinami), si kladie za úlohu pri príležitosti stého výročia vzniku 1. spoločnej Československej republiky retrospektívne zamyslenie nad obdobím existencie spoločného štátu, s dôrazom na Genia loci regiónu Kysúc, ktorý sa vždy nachádzal na pomedzí hraníc - nakoľko ho tieto oddeľovali, alebo práve naopak pôsobil spomínaný región ako spojovník medzi oboma tak príbuznými národmi. Účastníkmi sympózia sú maliari z Česka i Slovenska, niektorí z nich sa síce narodili na území jedného štátu, ale žijú a tvoria na území toho druhého. Umelci budú priamo na mieste reagovať na to spoločné, alebo naopak to jedinečné v oboch národoch. Technicky ani ideovo zadaná téma sympózia nemá nijako obmedzovať, ale skôr inšpirovať. Cieľom sympózia je poskytnúť priestor na tvorivý dialóg počas piatich dní pobytu. Výsledky sympózia budú s časovým odstupom prezentované formou výstavy a sprievodnej publikácie verejnosti.

Súčasťou podujatia bude v dňoch 25. - 26. 7. 2018, v popoludňajších hodinách Otvorený ateliér pre verejnosť. Kto má záujem, môže priamo pozorovať proces vzniku umeleckého diela, dozvedieť sa o ňom viac priamo od jeho autora, alebo sa rozhodne pridať a vyskúšať si maľbu v plenéri pod vedením zúčastnených umelcov.

 

Srdečne Vás pozývame na výstavu, ktorá sa uskutoční  9. 6. 2018 (v sobotu) v lesoparku KG. Výstava spojená s piknikom potrvá od 13.00h do 16.00h.

Vystavujúci autori: žiaci a študenti ZUŠ M. R. Štefánika Čadca a jej elokovaných pracovísk: ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov, ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec a ZŠ s MŠ Oščadnica - Nižný koniec

V prípade nepriaznivého počasia sa výstava uskutoční 17. 6. 2018.

Európa záhrad  je názov hlavnej témy X. ročníka kultúrno-vzdelávacieho a dobrovoľníckeho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré sa bude konať v ňoch 1.- 3.6.2018 ako súčasť Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.  Slovenské parky a záhrady budú prezentované ako významná súčasť európskeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Hlavným cieľom uvedeného podujatia je zdôrazňovať a atraktívnym spôsobom sprístupňovať jedinečné  hodnoty slovenských parkov a záhrad a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany a údržby.

Víkend otvorených parkov a záhrad umožňuje ľuďom spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej krajiny netradičným spôsobom, či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad.

Po prvý krát sa do podujatia zapája aj Kysucká galéria v Oščadnici, ktorej lesopark je sprístupnený návštevníkom celoročne. 3. júna, v nedeľu od 12.30h do 16.00h budú každú polhodinu prebiehať komentované prehliadky, na ktorých sa môžete dozvedieť viac o histórii, zaujímavostiach i súčasnom využití lesoparku. Záujem prosíme nahlásiť priamo v kaštieli KG.

Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete. Do praxe ju aplikujú organizátori podujatí v Anglicku, Írsku, Holandsku, v Poľsku, v Nemecku, v Portugalsku, v Austrálii, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku či v Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku je od roku 2007 Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

Zoznam všetkých zapojených parkov a záhrad, spolu s programom podujatia nájdete na stránke www.vopz.sk

 Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Ľubici Ľaššákovej, ministra životného prostredia SR p. Lászla Sólymosa a primátora Hl. mesta SR Bratislavy p. Iva Nesrovnala.

Pri príležitosti Noci múzeí a galérií Kysucká galéria v Oščadnici otvára bránu svojho kaštieľa pre návštevníkov aj v sobotu, 19. mája. Prostredníctvom stálej expozície venovanej Františkovi Hüblovi a dočasnej výstavy Ateliéru maliarskej prípravy reštaurátorov Katedry reštaurovania VŠVU v Bratislave spoznáte najrozmanitejšie podoby umenia. Vstup do galérie je počas piatku a soboty pre všetkých návštevníkov bezplatný. V sobotu je galéria otvorená od 12.30 do 16. 30 h.