V roku 2016 Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil tri zo šiestich podaných projektov Kysuckej galérie v Oščadnici. Kysuckej galérii v Oščadnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa podarilo na svoje aktivity získať prostredníctvom  Fondu na podporu umenia finančné prostriedky v celkovej výške 10 000 €. Úspešné projekty boli zamerané na reštaurovanie zbierkových predmetov, akvizičnú a vedeckovýskumnú činnosť.

V roku 2015 Kysucká galéria v Oščadnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja získala z Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky finančné prostriedky v celkovej výške 11 500 €. Ministerstvo sa rozhodlo podporiť štyri žiadosti zo šiestich predložených. Podporené projekty boli zamerané na reštaurovanie zbierkových predmetov, akvizičnú a výstavnú činnosť.

thlavny26. – 28. 3. 2008 vo výstavných priestoroch KG v Mestskom dome v Čadci. Zámerom tvorivých dielní bola snaha primeť účastníkov uvedomiť si bezprostrednú prítomnosť úžitkového umenia, nenápadnú súčasť nášho každodenného života, zamyslieť sa nad dôležitosťou i krásou vecí, ktoré nás obklopujú a ktoré vnímame často len okrajovo.

re4XV. ročník Medzinárodného stretnutia študentov a pedagógov stredných umeleckých škôl z ČR, PL, SR

SKLO/TEXTIL
ZESPOL SZKOL PLASTYCZNYCH, BIELSKO-BIALA (PL)
STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁRSKA, VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ (ČR)
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁRSKA, LEDNICKÉ ROVNE (SR)

remart116. – 18. októbra 2007 prebiehal v Kysuckej galérii vo výstavných priestoroch v Mestskom dome Čadci už 14. ročník Medzinárodného stretnutia študentov a pedagógov stredných umeleckých škôl REM-ART Čadca 2007.