1. podlažie:

29. 10. 2021 - 12. 12. 2021                             Všade dobre...

29. 10. 2021 - 9. 1. 2022                                Výber z akvizícií (2011 – 2020)

                                                                     limity a možnosti zbierkotvornej činnosti

11. 2. 2022 - 27. 3. 2022                                Miroslav Cipár - Malá retrospektíva

21. 4. 2022 - 19. 6. 2022                               Bienále plastiky malého formátu

                          

23. 6. 2022 - 4. 9. 2022                                Beáta Gerbocová, Blanka Cepková /

                                                                     Ateliér textilnej tvorby VŠVU

28. 9. 2022 - 30. 11. 2022                              Marek Ormandík


2. podlažie:

Dvanásti - stála expozícia

 

ZMENA VYHRADENÁ