Kysucká galéria v Oščadnici Tlačiť E-mail

Kysucká galéria vznikla v roku 1981 na základe iniciatívy dvanástich výtvarných umelcov, rodákov a priateľov Kysúc, ktorí v roku 1975 usporiadali výstavu “ Pozdrav umelcov rodnému kraju“ a 66 diel z výstavy venovali ako základinu galérie. Pre verejnosť boli prvé stále expozície slávnostne sprístupnené 27. novembra 1981v oščadnickom kaštieli, ktorý sa stal na desaťročie jediným sídlom galérie.

Kysucká galéria je galériou s regionálnou pôsobnosťou. Jej poslaním je budovanie, evidencia a ochrana zbierkového fondu, k hlavným úlohám patrí výstavná, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná činnosť. Keďže v regióne absentuje významnejšia historická výtvarná tradícia, galéria zamerala svoju akvizičnú činnosť na súčasné umenie s dôrazom na tvorbu predstaviteľov regiónu a tvorbu významných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia. Kysucká galéria od začiatku svojej akvizičnej činnosti buduje svoj zbierkový fond, ktorého základom sa stal súbor diel venovaných najmä kysuckými výtvarníkmi, ďalším významným akvizičným činom bolo zakúpenie pozostalosti Františka Hűbla. Najnovším prírastkom väčšieho rozsahu sa stal dar JUDr. Antona Blahu a manželky, venovaný pri príležitosti 20. výročia založenia galérie.

Galéria  disponuje s výstavnými priestormi v Kaštieli v Oščadnici, kde sídli aj vedenie galérie.

Sample Image

Výstavné priestory, kaštieľ Oščadnica
V Oščadnickom kaštieli je okrem krátkodobých premenných výstav nainštalovaná Stála expozícia zakladateľov Kysuckej galérie. Výstava v oščadnickom kaštieli je venovaná k 30.  výročiu otvorenia Kysuckej galérie.

Galéria pripravuje ročne okolo 15 výstavných podujatí, ktorých dramaturgia je zameraná na prezentáciu tvorby autorov zo Slovenska, Česka a Poľska. Od svojho vzniku usporiadala vo svojich i hosťovských výstavných priestoroch na Slovensku i v zahraničí viac ako 300 výstav.


Pravidelne organizovaným podujatiam patrí od roku 1994 REM – ART Čadca, medzinárodné stretnutie študentov a pedagógov stredných umeleckých škôl, spojené s tvorivými dielňami pre verejnosť, každý rok zamerané na prezentáciu jedného výtvarného odboru a materiálu. V rokoch 1995 – 2001 spoluorganizovala KG medzinárodné trienále Quadrat, pôvodne „Salón Beskydy“ - prehliadku najnovšej tvorby umelcov krajín Višegradskej štvorky. K pravidelným periodickým podujatiam patrí Medzinárodné sochárske sympózium – Oščadnica, ktoré sa koná v priľahlom lesoparku kaštieľa galérie. Kysucká galéria dlhoročne spolupracuje na prezentácii umeleckého smaltu, organizovaného ako Medzinárodné trienále smaltu.

Sample Image
Sample Image
Sample ImageSample Image

 

 
  
  
Hlavná stránka
Kysucká galéria
Aktuálne výstavy
Plán výstav
Pripravujeme
Zastúpenie v zbierkach
Archív výstav
REM - ART Čadca
Medzinárodné sochárske     sympózium Oščadnica
Zverejňovanie informácií
Kontakty