VÝBER Z AKVIZÍCIÍ (2011 – 2020) limity a možnosti zbierkotvo…

VÝSTAVA JE PREDĹŽENÁ DO 30. JANUÁRA 2022                                                                                                                                                                                        Výstava prezentuje výber z akvizičnej činnosti Kysuckej galérie za uplynulých desať rokov v oblasti maľby, kresby, grafiky, plastiky, užitého umenia a iných médií. Z priestorových dôvodov nie...

VŠADE DOBRE...

  Výstava prezentuje výber z tvorby siedmich autorov mladšej a strednej generácie, tvoriacich v rôznych médiách (maľba, grafika, textilná, keramická a digitálna tvorba), ktorí dlhodobo žijú mimo územia Slovenska. Každý autor je zastúpený tromi...

AKTUÁLNE OPATRENIA

Aktuálne opatrenia v Kysuckej galérii v Oščadnici