zimkovci2kaštieľ Oščadnica
koncepcia výstavy: Zuzana Sýkorová a autori

Výstava nesúca mená troch umelcov svojim názvom naznačuje, že hoci rodinne spätí – nositelia rovnakého mena – každý z nich je individualitou s vyhraneným výtvarným názorom odolávajúcim možným vzájomným vplyvom.

Mlich2Mestský dom Čadca
Kurátor: Monika Škvarnová

Výtvarník Štefan Mlich sa narodil v roku 1936 v Nesluši, od roku 1948 žije v Žiline. Drotárska tradícia jeho rodiska - Kysúc i technické vzdelanie so zameraním na prácu s kovom poznamenali autorove výtvarné smerovanie, ktoré sa v 60. rokoch 20. storočia rozhodol spojiť s drôtom. V tom čase patril k neveľkej skupine umelcov, ktorých oslovil spomínaný materiál.

bezakova4Mestský dom, Čadca
Kurátor: Barbora Tarageľová

„Čarovné premeny kostýmu" je profilová výstava významnej slovenskej scénickej a kostýmovej výtvarníčky Heleny Bezákovej (1936), ktorá takmer polstoročie pôsobila na pôde Slovenského národného divadla v Bratislave. Návštevníkovi ponúka výber jej najvýznamnejších kostýmových výprav (kostýmy a návrhy) vytvorených pre činohru, operu i balet.

waldek9Mestský dom Čadca,
kurátor: Zuzana Sýkorová

Výstava je prvou autorovou samostatnou na Slovensku – predstavuje výber približne 60.-tich diel z jeho komornejšie orientovanej tvorby posledného desaťročia, ktorej sa systematicky venuje od začiatku 90-tych rokov.

hodvab201Vystavený súbor malieb na hodvábe Júlie Zelenej bol vytvorený v posledných dvoch rokoch. Autorka si výrazové možnosti tejto prastarej, pôvodom orientálnej techniky, až donedávna v našom prostredí málo rozšírenej, spočiatku overovala na ňou vyhotovených (navrhovaných) odevných kreáciách a odevných doplnkoch (šatky, kravaty) či interiérových textíliách (dekoratívne vankúše). Pre realizáciu svojich maliarskych kompozícií si Júlia Zelená zvolila nanajvýš ušľachtilú matériu, ktorou je prírodný hodváb.

smalt000Smalty umelcov z Medzinárodných sympózií

Frýdlantský umelecký smalt 2005 a 2006

Medzinárodné sympózium smaltu Vítkovice 2006

Výstavná sieň: Čadca

Umelecký smalt (email) patrí k prastarým umelecko-remeselným technikám, hľadajúci v 21. storočí svoje nové podoby a pozíciu v umení, pohybujúc sa bez obmedzujúcich hraníc od úžitkového umenia k voľnému, výtvarná disciplína na Slovensku takmer neznáma, v okolitých európskych krajinách v povedomí verejnosti i umelcov pomaly nachádzajúca svoje miesto.