Kaštieľ Oščadnicapravidlaavynimky
Autor projektu: prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.

Výstavný projekt prof. Ľudovíta Hološku, Pravidlá a výnimky, ktorý má svoju premiéru v Kysuckej galérii, v kaštieli v Oščadnici, v skratke prezentuje vizualizované teoretické úvahy maliara a pedagóga pôsobiaceho na banskobystrickej Akadémii umení Ľudovíta Hološku spolu s maliarskymi a kresliarskymi dielami jeho študentov – absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia.

barbara1aMestský dom Čadca
Kurátorka: Mira Putišová

Autorka (narodená v roku 1980) absolvovala štúdium na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri súčasného obrazu prof. Rudolfa Sikoru. Výstava v Kysuckej galérii v Čadci je prvou samostatnou prehliadkou jej tvorby.

komacek3mKaštieľ Oščadnica

Grafik, maliar a ilustrátor Marián Komáček (1959), žiak prof. A. Brunovského, od roku 1994 predseda Spolku grafikov Slovenska v Bratislave, spoluzakladateľ a podpredseda grafického združenia G –bod, obohacuje názorovo i vizuálne bohatý svet slovenského výtvarného umenia už tretie desaťročie.

textil9Mestský dom Čadca

Ateliér textilného dizajnu pod vedením odbornej asistentky Mgr. A. Márie Fulkovej je na VŠVU v Bratislave jedným z troch ateliérov profilovaných na textilnú tvorbu. Koncepcia ateliéru je založená na komplexnej výchove textilných dizajnérov.

ikona10mautor projektu: prof. Ľudovít Hološka
kaštieľ Oščadnica

Výstava „ Ikona? Ikona.„ prezentuje výsledky maliarskeho sympózia „ Pocta Jerzymu Nowosielskemu", ktoré sa uskutočnilo 15. – 25. júna 2006 v Šarišskom múzeu v Bardejove a v Historickom múzeu v Sanoku, v skanzenoch a drevených kostolíkoch v okolí oboch miest.

mravec1Kurátor: Zuzana Sýkorová
Mestský dom Čadca

Maliar a výborný kresliar Milan Mravec bol bytostným figuralistom a v pozitívnom zmysle slova angažovaným umelcom, s neutíchajúcou vnútornou potrebou vyjadriť svoj názor k aktuálnej spoločenskej situácii, ktorému nebol ľahostajný údel človeka.