1haloMestský dom
od 22. 3. do 13. 5. 2010
Kurátor výstavy: Zuzana Sýkorová a autor

Výstava sústreďuje výber 90 originálov kresieb, grafík a koláží - ilustrácií kníh pre deti i dospelých Ľuboslava Paľa (1968), predstaviteľa strednej generácii slovenských ilustrátorov. Po ukončení štúdia výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1992) pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Oddelení grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya, kde od roku 2003 pôsobí ako asistent.

o433aMestský dom Čadca
od 21. 5. do 15. 7. 2010
kurátor: Zuzana Sýkorová a autor

Odvrátená tvár Zeme ponúka prierez autorovou sochárskou tvorbou obdobia uplynulého desaťročia a zároveň zachytáva pre mnohých prekvapujúce autorove maliarske začiatky datované rokom 2009.

sedlacik129. 1. – 18. 3. 2010
Mestský dom Čadca
Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková

Vo výstavných priestoroch Mestského domu Kysuckej galérie v Čadci sa prvý krát prezentuje dvojica mladých autorov /súrodencov/ - Rastislav Sedlačík (1980) a Mariana Sedlačíková (1984). Obaja sa venujú médiu závesného maľovaného obrazu.

hloznik26. 11. 2009 – 22. 1. 2010
Mestský dom Čadca
kurátor: Milan Mazúr

Ferdinand Hložník (1921-2006) významný slovenský maliar sa narodil vo Svederníku. V rokoch 1942 – 1946 študoval na oddelení kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého, Dezidera Millyho a Maximiliána Schurmanna. Na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov sa venoval pedagogickej činnosti ako profesor kreslenia na gymnáziu v Jure a neskôr na reálnom gymnáziu v Bratislave, v tomto období sa systematicky začína zaujímať o ilustráciu. Ilustroval učebnice, knihy a pedagogické pomôcky.

obra223. 10. – 30. 11. 2009-10-27 kaštieľ Oščadnica
kurátor: Zuzana Sýkorová

Autorská výstava ilustrácií, grafík, kresieb a malieb Františka Hübla venovaná k jeho nedožitým sedemdesiatym piatym narodeninám je v poradí jedenástou, ktorou Kysucká galéria prezentuje dielo a osobnosť výborného ilustrátora, grafika, kresliara a maliara, jedného zo svojich zakladateľov, ktorého rozsiahlu výtvarnú pozostalosť od roku 1981 spravuje vo svojom zbierkovom fonde.

smalt2009 0210. ROČNÍKOV MEDZINÁRODNÉHO SYMPÓZIA
FRÝDLANTSKÝ UMELECKÝ SMALT

4. 12. – 30. 12. 2009
Kaštieľ Oščadnica
Kurátor: Karel Bogar

MEDZINÁRODNÉ TRIENÁLE SMALTU organizuje Muzeum Beskyd vo Frýdku – Místku v spolupráci s asociáciou EMAIL ART, a tentokrát aj spoločne s Galeriou La Femme, Praha a Mestom Frýdlant nad Ostravicí v roku 2009 už po šiesty krát. Kysucká galéria v Čadci počnúc tretím ročníkom, pravidelne prezentuje na Slovensku formou výberu výsledky toho najzaujímavejšieho, čo v oblasti umeleckého smaltu počas trojročného obdobia vzniklo.