portret vystvavaKysucká galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na výstavu: Portrét tradične i netradične zo zbierky KG.

Kurátor: Mgr. P. Buchová

Výstava je sprístupnená vo výstavných priestoroch KG v Kaštieli Oščadnica.
Výstava potrvá od 12.1. - 22.2.portret 01Výstava v Kysuckej galérii v Kaštieli Oščadnica predstavuje výber diel zo zbierkového fondu Kysuckej galérie. Návštevník Kysuckej galérie v kaštieli v Oščadnici môže vidieť pomerne rôznorodý výber diel kresby, grafiky a maľby zo zameraním na odvetvie figurálneho maliarstva – portrétu. Výstava zostavená z diel prevažne regionálnych autorov dáva divákovi možnosť urobiť si predstavu o figurálnom a prevažne portrétnom žánri vystavujúcich autorov na pomedzí vzniku diel z rokov 1963 - 1988.

portret 02Výstava zachytáva dokumentovanie spomínaného výtvarného žánru od realistického stvárnenia v olejomaľbách Pavla Mušku (Impuls, 1986, Monológ, 1984) až po použitie rôznych vyjadrovacích a výrazových prostriedkov, s prihliadnutím na autorský, maliarsky rukopis a druhové zameranie jednotlivých autorov v zbierke KG. V portréte sa umelec snaží zachytiť individualizované črty a charakteristiku určitej osoby. Vo vystavených dielach autorov máme možnosť vidieť odlišné prístupy vo výraznom posune k znakovosti (Miroslav Cipár, Portrét, 1979), štylizácii až k určitej miere abstrakcie v diele Ľuda Lukáča (Žena s raždím, 1973), či expresie, v expresívnych maľbách Milana Mravca (Za sociálnu rovnosť a pokrok ľudstva, 1981, Rodina, 1959), kde ale môžeme ešte rozpoznať „klasické" princípy portrétneho zobrazenia. Výstava zostavená z diel prevažne autorov z regiónu, prípadne autorov spätých s regiónom Kysuce dáva divákovi možnosť urobiť si predstavu o figurálnom umení autorov, ktorých diela Kysucká galéria vlastní vo svojej zbierke a ktorú buduje od roku 1981, teda od svojho založenia. Na výstave sú vystavené diela od autorov ako Milan Mravec, Ľudo Lukáč, František Hübel, Miroslav Cipár, Ferdinand a Vincent Hložníkovci, Albín Brunovský, Milan Laluha, Ľudo Lukáč, Pavol Muška, Ondrej Zimka, Viera Kraicová, Oľga Ptáčková, Anna Galková a niektoré z nich sú vystavené Kysuckou galériou po prvý krát.