sisa1aŽilinský samosprávny kraj, Kysucká galéria v Oščadnici a autorka Silvia Čechová pozývajú Vás a Vašich priateľov na vernisáž výstavy BACK HOME.

Kurátor výstavy: P.Buchová
v piatok 11. februára o 17.00 hod., KG

Kaštieľ Oščadnica

Výstava potrvá do 11.marca 2011. Výstava je sprístupnená vo výstavných priestoroch KG v Kaštieli Oščadnica.

Autorská výstava absolventky maliarskeho ateliéru I. Csudaia VŠVU v Bratislave.
Svojskou a premyslenou farebnosťou precízne vrství a spája organické tvary - svet reality a svoj vlastný, vysnený vnútorný svet- svet imaginácie.

Maliarka Silvia Čechová sa narodila (nar. 1982) v Čadci, po ukončení Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici študovala (2003- 2007) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre textilu, ale prelomovým pre túto autorku bolo štúdium na katedre maľby u Prof. I. Csudaia, ktoré ukončila v roku 2009 praktickou diplomovou prácou s názvom Cloud – Cuckoo Land (krajina zázrakov), ktoré máme možnosť vidieť aj na tejto výstave v obrazoch s latinskými názvami ako ChelmonRostratus (2009), Inaxis Io (2009), Viola Mirabilis (2009), Lomo Botanikus (2009), ktoré sú predzvesťou vyzretej intuície tejto mladej autorky, ktorá nepopiera vlastný zážitok z procesu maľovania a hľadania nových možností práve v médiu maľby. Zúčastnila sa viacerých výstav doma na Slovensku, vystavuje so Spolkom výtvarníkov, ktorého je členkou, ale aj v zahraničí, v Českej Republike, v Poľsku, vo Francúzsku, Nemecku. V roku 2009 sa tiež zúčastnila v galérii Danubiana v Bratislave významného 1. st. Danube Biennale spolu s umelcami z 10-tich krajín povodia Dunaja.

Silvia Čechová využíva vo svojich obrazoch reálne námety zo sveta prírody, zo sveta rastlín a zvierat, ktoré príznačným spôsobom transformuje do podoby nového, vlastného, neskutočného no pre autorku vysneného ba až intímneho sveta, odzrkadľujúceho jej neskutočný zmysel pre fantáziu. Silvia Čechová uprednostňuje vo svojej maliarskej tvorbe prácu so skutočnosťou, s ktorou však manipuluje do takej miery, až sa na obraze odkrýva iba v podobe rozostrenej, rozmazanej, niekedy až úplne nečitateľnej prvopočiatočnej vizuálnej predlohy. Autorka sa predstaví kolekciou monumentálnych malieb objektového charakteru v kontraste s obrazmi formátovo menšími, ktoré vytvárajú mozaiku obsahových fragmentov spočívajúcich na pôsobení a účinku abstraktného farebného koloritu.