bibOd 13. 3. do 31. 3. 2009 je v kaštieli v Oščadnici sprístupnená ďalšia zaujímavá výstava určená opäť najmä detskému divákovi. Po práve skončenej výstave prezentácie detských prác talentovaných detí z kysuckých základných umeleckých škôl, sa opäť môžete spolu s nami ponoriť do rozprávkového sveta detí plného fantázie a snov.


Výstavné priestory oščadnického kaštieľa tentokrát prezentujú výber kolekcií ilustrátorov detských kníh ocenených na Bienále ilustrácií v Bratislave. BIB je medzinárodnou súťažnou prehliadkou originálov ilustrácií detských kníh s dlhoročnou tradíciou, ktorý sa už od roku 1967 uskutočňuje každé dva roky. Pri jej zrode stál významný slovenský grafik a ilustrátor profesor Albín Brunovský. Táto výstava ponúka návštevníkovi možnosť oboznámiť sa so smerom, ktorým sa uberá dnešná detská ilustrácia v domácom i celosvětovém merítku a zároveň je možnosťou konfrontovať domácich a zahraničných autorov.

Výstava pozostáva z dvoch častí -" GRAND PRIX BIB 1967-2005" a "OCENENÍ ILUSTRÁTORI BIB 2007", ktorých autori sú ocenení cenami Grand Prix, Zlatými jablkami, Plaketami a čestnými uznaniami. V tomto širokom spektre ilustračnej tvorby môžme postrehnúť vývoj, charakter a profiláciu ilustračnej tvorby na Slovensku i vo svete. Spomínaná výstava je organizovaná spoločne s Kysuckou knižnicou v Čadci pri príležitosti "DŇA DETSKEJ KNIHY", kde cyklus literárnych, spoločenských a výtvarných podujatí končí rozprávkovou nocou s Andersenom.

Mesiac marec končí "ROZPRÁVKOVÝM VRETIENKOM" kolom celoslovenskej súťaže žiakov ZŠ v interpretácii rozprávok a taktiež vlastne výstavou na ktorú Vás srdečne pozývame, ale nekončia zaujímavé akcie a výstavy pre nášho milého detského a mladého diváka v Kysuckej galérii v Čadci.

KG