zus KGŽSK a KG Čadca Vás všetkých srdečne pozývajú na výnimočné stretnutie. Kaštieľ v Oščadnici opäť otvára svoje brány (od 11.2. – 6.3.2009) všetkým nadšencom a priaznivcom talentu, originality a výnimočnosti detského ducha. Doprajme si navzájom v tejto dnešnej uponáhľanej a pretechnizovanej dobe nachvíľočku sa pozastaviť a pookriať. Trebárs aj návštevou detského sveta, z ktorého sme „len včera“ vykročili i my – rodičia, ujovia, tety, starké ... Ak vo Vás ešte drieme „dieťa“, neváhajte a navštívte túto zvláštnu výstavu pod názvom „Tvorte s nami“, kde sa budú v slávnostnom, prestížnom priestore profesionálnych umelcov môcť tentokrát prezentovať i talentované kysucké deti.

 

Šance môcť prezentovať svoje práce v priestoroch profesionálnej inštitúcie sa chopili všetky Základné umelecké školy Kysuckého regiónu. V ľavom krídle kaštieľa súčasne prebieha  i výstavka detských prác z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci vytvorená v rámci projektu „Namaľujme šťastnú rodinu“ z roku 2008, ktorá bola podporená štátnym rozpočtom SR.      KG oslovila i Základné školy,  kde počas predchádzajúcich dvoch týždňov prebiehali odborné prednášky vedené našimi lektorkami.

Predstavili v nich plán výstav na krok 2009 a osobitne pozvali najmä na výstavy, ktoré sú orientované na detského diváka. Deti Základných škôl v Krásne nad Kysucou, v Oščadnici, v Rakovej a v Čadci boli nápadom nadšené a už sa tešia na svojich talentovaných kamarátov. Rovnako sa s pozitívnym ohlasom stretla i novinka KG – každý piatok vstup do galérií v Oščadnici i v Čadci pre všetkých žiakov i študentov zdarma. 

ŽSK a KG Čadca Vás všetkých srdečne pozývajú na výnimočné stretnutie. Kaštieľ v Oščadnici opäť otvára svoje brány (od 11.2. – 6.3.2009) všetkým nadšencom a priaznivcom talentu, originality a výnimočnosti detského ducha. Doprajme si navzájom v tejto dnešnej uponáhľanej a pretechnizovanej dobe nachvíľočku sa pozastaviť a pookriať. Trebárs aj návštevou detského sveta, z ktorého sme „len včera" vykročili i my – rodičia, ujovia, tety,
starké ... Ak vo Vás ešte drieme „dieťa", neváhajte a navštívte túto zvláštnu výstavu pod názvom „Tvorte s nami", kde sa budú v slávnostnom, prestížnom priestore profesionálnych umelcov môcť tentokrát prezentovať i talentované kysucké deti.

Šance môcť prezentovať svoje práce v priestoroch profesionálnej inštitúcie sa chopili všetky Základné umelecké školy Kysuckého regiónu. V ľavom krídle kaštieľa súčasne prebieha i výstavka detských prác z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci vytvorená v rámci projektu „Namaľujme šťastnú rodinu" z roku 2008, ktorá bola podporená štátnym rozpočtom SR. KG oslovila i Základné školy, kde počas predchádzajúcich dvoch týždňov prebiehali odborné prednášky vedené našimi lektorkami.

Predstavili v nich plán výstav na krok 2009 a osobitne pozvali najmä na výstavy, ktoré sú orientované na detského diváka. Deti Základných škôl v Krásne nad Kysucou, v Oščadnici, v Rakovej a v Čadci boli nápadom nadšené a už sa tešia na svojich talentovaných kamarátov. Rovnako sa s pozitívnym ohlasom stretla i novinka KG – každý piatok vstup do galérií v Oščadnici i v Čadci pre všetkých žiakov i študentov zdarma.

Návštevníci tak detskí ako i dospelí, budú mať možnosť obdivovať práce detí z piatich Kysuckých základných umeleckých škôl. Konkrétne ZUŠ Jozefa Potočára z Čadce, ZUŠ M.R. Štefánika z Čadce, ZUŠ z Turzovky, ZUŠ z Krásna nad Kysucou, ZUŠ z KNM.

Dovoľte v skratke aspoň za hrsť základných informácií o spomínaných školách.

ZUŠ v KNM vznikla ako prvá na Kysuciach v r.1953, výtvarný odbor navštevuje 245žiakov. Má 8 pobočiek- Ochodnica, Radoľa, Horný Vadičov, Snežnica, Budatín, Závodie, Žilina. Najznámejšie akcie – originálne „Rezbárske sympózium mládeže", ceny na súťažiach ako napr.Vianočné pozdravy a ilustrácie-Nórsko, Plastiky Betlehemu- Poľsko,Európa náš spoločný dom-Poľsko,Ilustrácia z oceanteamu-Nórsko, Bohúňova paleta-Slovensko. Spomeňme aspoň časť výtvarníkov, ktorí sa deťom venujú po celé roky. P.uč.Ján Rajtek, ktorému patrí poďakovanie za naozaj profesionálny ale najmä ľudský prístup už vlastne od r.1979.Ale i p.uč.Ľ.Šusteková,A.Jantulíková, P.Cienik, M.Jánošová,M.Ústupská . Riaditeľka Jana Jánošová práve rekonštruuje školu, ktorá je naozaj reprezentatívnym priestorom.

ZUŠ v Krásne nad Kysucou vznikla v r.1970, výtv.odbor funguje od roku 1976. Ateliér navštevuje 80 detí. Ocenenia napr. na súťažiach- Mieszkam w Beskidach-Živiec,Bienale fantázie Martin, Dielo tvojich rúk, Vesmír očami detí,Vianočná pohľadnica-Dolný Kubín. Výtvarné oddelenie vlastne uviedla do života p.uč.Evka Hrušková, ktorej naozaj patrí poďakovanie za celoživotnú prácu na tomto poli umenia nielen na pôde Zuš, ale aj iných základných škôl v regióne. Treba spomenúť i prácu p.uč. J.Branickej, B.Cyprichovej, M.Krkoškovej. Poďakovanie patrí i p.riaditeľke Alici Nadzamovej, vďaka ktorej sa škola môže pýšiť skvostným ateliérom.

ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci, s elokovanou triedou na Rakovej- vznikla v r.1956. Výtvarný odbor má 240 detí. K zakladateľom výtv. odboru patrí akad.maliar František Jurišta. Po ňom nastúpili uč. ako napr.D. Cyprichová, J. Čechová, Z. Branická, P.Takáč, D.Šimuláková, S.Sýkora a V.Adámek. Riaditeľovi školy Petrovi Bytčankovi patrí poďakovanie za vytvorenie naozaj útulného a originálneho priestoru školy, ktorý atmosférou umenia a tvorenia dýcha doslova v každom rohu.

ZUŠ II. v Čadci vznikla v r. 1990, výtvarné triedy navštevuje 163 žiakov. Škola má pobočku v Oščadnici. Pedagógovia- M.Ďurníková, D.Cyprichová, M. Kubošiová ,I.Olejková, I. Šišková. Pod vedením p.riaditeľky Dagmar Šamajovej sa deti pravidelne účastnia napr.na súťažiach ako Bohúňova paleta, Talent, umenie a kumšt, Farebné sny.

ZUŠ v Turzovke vznikla v r.1973.Výtvarný odbor založený v r. 1976 navštevuje 150 žiakov. Medzi pedagógov školy patrí p.uč. A.Schumerová, L.Demková, E.Stuchlíková, E.Marcová, A.Slezáková. Osobitne treba spomenúť fakt, že talentované deti tejto školy spríjemňujú svojimi prácami prostredie v Detskom domove na Semeteši. P.riaditeľka Petronela Stuchlá často aktívne spolupracuje s kultúrnymi organizáciami v Čadci, napr. s Kys.múzeom, Kys.kultúrnym strediskom, Kys.knižnicou. A možno práve preto by stálo za zmienku osloviť nejakého štedrého sponzora z Kysúc priaznivo naladeného umeniu, ktorý by pomohol zveľadiť priestory tejto školy.

Kysucké ZUŠky už celé roky úspešne reprezentujú náš región doma i za hranicami. Krôčik za krôčikom vytvárajú deťom svoje miesto a priestor v kultúrnej obci. Každodenne ich vedú k estetickému cíteniu, kreatívnosti a originalite. Pomáhajú rásť talentom. /Nedá sa nespomenúť ilustrátor Miloš Kopták – bývalý žiak Zuš v KNM , ktorý bude mať v júni výstavu v KG v Čadci/. KG chcela aspoň čiastočne predstaviť prácu týchto škôl, jej učiteľov i žiakov. Ponúknuť im svoje priestory a tak trochu ich zas medzi nami zviditeľniť a podporiť ich v úsilí spestriť, spríjemniť a obveseliť Nás v tej jednofarebnej monotónnej každodennosti.

Čo keby Ste ich prišli podporiť spolu s nami zároveň i Vy? Brány Oščadnického kaštieľa sú Vám otvorené i v nedeľu.

KG